SOLÁRNÍ PANELY

Zahájení činnosti společnosti REMA PV Systém

REMA PV Systém nabízí výrobcům/dovozcům solárních panelů a provozovatelům fotovoltaických elektráren kompletní řešení jejich zákonných povinností, které nově od 1. 1. 2013 ukládá novela zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. REMA PV Systém je neziskově hospodařící akciová společnost, která vznikla pro splnění povinností daných novelou zákona […]

Více

Nahoru