Ze světa REMA

Rekordní rok REMA Systém: Češi v rámci její sběrné sítě odevzdali přes 27 tisíc tun vysloužilých elektrozařízení

REMA Systém má za sebou výsledkově nejlepší rok své historie.

12. 04. 2023

Společnost REMA Systém, jeden ze tří nejvýznamnějších kolektivních systémů sběru odpadních elektrozařízení v ČR, má za sebou výsledkově nejlepší rok své historie. Poprvé po 18 letech se jí v roce 2022 podařilo překročit hranici 27 tisíc tun sebraných a k recyklaci určených vysloužilých elektrospotřebičů. Oproti roku 2021 tak sběr vzrostl o 17 %. Za rekordními výsledky stojí dlouhodobě budovaná a lidmi i firmami hojně využívaná sběrná síť.

Během loňského roku odevzdali obyvatelé České republiky v rámci sběrné sítě kolektivního systému REMA Systém přes 27 tisíc tun vysloužilých elektrospotřebičů. Toto množství mimochodem odpovídá hmotnosti 120 staveb legendární pražské Petřínské rozhledny.

Výsledky roku 2022 jsou dalším milníkem historie naší společnosti. REMA vůbec poprvé překonala hranici 27 tisíc tun ročního sběru elektrozařízení odeslaného k recyklaci, což se nám podařilo mimo jiné i díky většímu zapojení obcí, a zejména firem, které kladou čím dál větší důraz na ESG aktivity. Ve výsledku to znamenalo meziroční nárůst sběru o přibližně 17 procent. Letošní osmnácté výročí existence REMA tak nemůžeme oslavit lépe,“ hodnotí čísla za předchozí rok David Chytil, člen představenstva společnosti REMA Systém.
 Služby pro lidi i pro planetu

Společnost REMA Systém nabízí své komplexní služby v rámci projektů, jako je Zelená firma, Zelená obec, Zelená škola či Buď líný. „REMA si v tržní soutěži díky principům moderního a inovativního kolektivního systému stále drží čelní pozici na poli efektivity třídění, sběru a samotné recyklace. To vše v plné shodě s legislativními požadavky a interními standardy kolektivního systému,“ doplňuje další člen představenstva Ondřeje Rybyšar s tím, že REMA je nejen schopna přizpůsobovat se aktuální situaci, ale i neustále vyhledávat nová a efektivnější řešení.

Například díky službě Buď líný, kterou REMA Systém nabízí, si lidé mohou nechat odvézt vysloužilé elektrospotřebiče přímo od svého domu. Podmínkou je množství alespoň 10 kilogramů, k čemuž si lidé mohou dopomoci třeba domluvou s širší rodinou nebo několika dalšími sousedy. Následně si lze přes online formulář nebo po telefonu objednat bezplatný svoz. Pro množství do celkové hmotnosti sto kilogramů si přijede kurýrní služba, větší množství odveze svozové vozidlo. „Vysloužilé elektrospotřebiče jsou pro domácnost stejná zátěž jako každé jiné harampádí, které se doma zbytečně hromadí. V některých případech může být takové skladování přinejmenším nerozumné až rizikové. Vzhledem k mnoha využitelným i nebezpečným materiálům musejí být vysloužilé elektrospotřebiče řádně recyklovány, aby se maximum využitelných materiálů dostalo znovu do oběhu, čímž se šetří přírodní zdroje,“ vysvětluje David Chytil.

Lidé kvůli krizi pozastavují obměnu spotřebičů

REMA v rámci své sběrné sítě disponuje více než 20 tisíci místy zpětného odběru. O kvalitě jejího nastavení pak svědčí i míra zpětného odběru, což je poměr mezi hmotností elektrozařízení uvedeného na trh a sebraného odpadního elektrozařízení. Za rok 2022 přesáhl celkový zpětný odběr elektrozařízení zákonem stanovenou hranici 65 %, a to navzdory komplikované ekonomické situaci, která se promítla do chování spotřebitelů. „Zaznamenali jsme, že patrně vlivem ekonomické situace lidé odevzdávali do sběrných dvorů méně vysloužilých elektrospotřebičů, protože například s ohledem na růst cen odložili koupi nového zařízení. Lidé zkrátka odkládali zbytnou spotřebu do budoucnosti. Což samo o sobě není nijak negativní, naopak je tu šance, že lidé budou i do budoucna využívat spotřebiče déle a zeslábne trend morálního zastarávání. Vždyť například mobilní telefon zvládne dobře sloužit i šest let, lidé jej však běžně obměňují po dvou až třech letech – třeba jen kvůli tomu, že daný model vyšel z módy,“ komentuje Ondřeje Rybyšar.

Unikátní sběrná síť i podpora malých a středních zpracovatelů

REMA Systém v průběhu svého osmnáctiletého působení na trhu vybudovala a nastavila unikátní systém sběrné sítě, který tvoří oběhovou soustavu celého kolektivního systému. Obsahuje veřejná i neveřejná sběrná místa pro všech šest skupin vysloužilých elektrozařízení, služby jsou zaměřené nejen na firmy, školy nebo obce, ale i na koncové spotřebitele. „Problematika odpadů, recyklace a využitelnosti druhotných surovin je oblast, na kterém se REMA umí úspěšně pohybovat. Velký dík patří zejména všem našim partnerům, bez kterých bychom nemohli uváděných výsledků dosahovat. A především si velmi vážíme každého člověka, který uvědoměle třídí vysloužilé elektrospotřebiče a pomáhá tak šetřit přírodu,“ dodal David Chytil s tím, že v oblasti třídění odpadních elektrozařízení je důležitá zejména osvěta, proto společnost REMA Systém inovovala vzdělávací program Odpad není k zahození, který je nově dostupný všem. 

REMA po celou dobu svého působení na trhu klade důraz na podporu lokálních malých a středních zpracovatelů. Zároveň dlouhodobě, spolu se zpracovateli, usiluje o co největší možné materiálové využití vysloužilého elektrozařízení. Minimální legislativní hranice je stanovena v rozmezí 75 až 85 %. Díky smluvním zpracovatelům dosahuje REMA napříč všemi skupinami elektrozařízení průměrné hranice materiálového využití přes 94 %. V rámci partnerských zpracovatelských závodů fungují i chráněné dílny, které zaměstnávají osoby se sníženou pracovní schopností, čímž REMA přispívá i na poli zaměstnávání znevýhodněných osob.

Foto: istockphoto.com
 

Ze světa REMA

Ze světa REMA

Startuje sběrová soutěž pro Zelené firmy. Za vysloužilé elektro partnery odměníme atraktivními cenami

01. 06. 2023

U příležitosti patnáctého výročí ekologického projektu Zelená firma vyhlašujeme sběrovou soutěž pro všechny společnosti zapojené do projektu Zelená firma.

Ze světa REMA

Soutěž ve sběru vysloužilého elektra se mění na Ekoedu. Nově oceníme hned 10 nejlepších školek a škol

30. 05. 2023

Školy zapojené do projektu Zelená škola se mohou od června 2023 opět utkat v naší oblíbené soutěži ve sběru vysloužilých elektrozařízení.

Více zde