Dovozci a výrobci

Koho se povinnost daná zákonem dotýká?

Zákon se vztahuje na výrobce nebo dovozce elektrozařízení. Povinnost financovat či podílet se na financování elektroodpadu vzniká dovozcům a výrobcům elektrozařízení od 13. srpna 2005.

Podle zákonné definice je výrobcem fyzická nebo právnická osoba oprávněná k podnikání, která v České republice:

 1. bez ohledu na způsob prodeje, včetně použití prostředků komunikace na dálku pod vlastní značkou vyrábí a uvádí na trh elektrozařízení a je v České republice usazena,
 2. bez ohledu na způsob prodeje, včetně použití prostředků komunikace na dálku prodává pod vlastní značkou elektrozařízení vyrobená jinými dodavateli, neobjevuje-li se na zařízení značka osoby podle bodu 1, a je v České republice usazena,
 3. bez ohledu na způsob prodeje, včetně použití prostředků komunikace na dálku v rámci své podnikatelské činnosti uvádí elektrozařízení nabytá z jiného státu na trh a je v České republice usazena, nebo
 4. prodává elektrozařízení prostřednictvím prostředků komunikace na dálku přímo konečným uživatelům do České republiky z jiného státu, kde je usazena

Výrobce nebo dovozce elektrozařízení si může zvolit způsob plnění povinností:

 1. INDIVIDUÁLNĚ – samostatně, organizačně a technicky na vlastní náklady,
 2. SOLIDÁRNĚ – společně s jiným výrobcem nebo výrobci na základě písemně uzavřené smlouvy,
 3. KOLEKTIVNĚ – přenesením těchto povinností na jinou, právnickou osobu, zajišťující společné plnění povinností výrobců. Tedy přenesením povinností výrobce a dovozce elektrozařízení na kolektivní systém.

Nejjednodušším řešením zákonných povinností je vstup do kolektivního systému. Seznam výrobců/dovozců elektrozařízení naleznete na webových stránkách Ministerstva životního prostředí.


Výhody kolektivního řešení přes REMA Systém, a.s.:

 • všestranně nejjednodušší a nejméně zatěžující řešení pro výrobce a dovozce elektrozařízení
 • nejsnazší zajištění povinností v souvislosti ze zpětným odběrem baterií ve spolupráci s REMA Battery
 • zajištění sítě sběrných míst po celé ČR
 • zajištění zpětného odběru elektrozařízení formou svozů
 • zajištění ekologické likvidace vysloužilých elektrozařízení
 • minimalizace nákladů spojených se zákonnými povinnostmi dovozců a výrobců elektrozařízení, klient odvádí recyklační poplatky dle množství kusů elektrozařízení uvedených na trh
 • kvartální vykazování množství uvedených elektrozařízení na trh
 • nerozlišování mezi historickým a současným elektrozařízením a nerozlišování zda je elektrozařízení určeno pro domácnosti (B2C) nebo pro firmy (B2B)
 • administrativní a funkční zajištění povinností dovozců a výrobců
 • podávání Návrhů na zápis dovozců a výrobců do Seznamu výrobců vedeného MŽP
 • podávání změn spojených se zápisem dovozců a výrobců v Seznamu výrobců vedeného MŽP
 • volba uvádění recyklačního poplatku na faktuře – formou informační věty nebo vyčíslením poplatku
 • řešení pro všech 6 skupin elektrozařízení, některé ve spolupráci s jinými systémy
 • informační a legislativní pomoc
 • zastupování nebo účast při auditech
 • úzká spolupráce s Ministerstvem životního prostředí v oblasti nakládání s odpady, zastupování v jednáních s Ministerstvem životního prostředí
 • vypracování Roční zprávy pro Ministerstvo životního prostředí
 • individuální přístup
Nahoru