Sazebník elektrozařízení

Sazebník recyklačních příspěvků platný od 1. 10. 2019:

  1. Sazebník recyklačních příspěvků pro elektrozařízení skupiny 1-6
  2. Metodika zařazení elektrozařízení do skupin 1-6
  3. Převodník skupin – 6 na 10 skupin10 na 6 skupin
  4. Doporučení k zařazování elektrozařízení (publikováno se svolením společnosti EKOLAMP s.r.o.)

Ceny jsou uváděny bez DPH.

Price list of recycling fees for electrical equipment valid from October 1st, 2019:

  1. Price list of recycling fees for electrical equipment groups 1-6
  2. Methodology of electrical equipment assortment into groups

Price is without VAT.

Nahoru