Sazebník elektrozařízení

Sazebník recyklačních příspěvků platný od 1. 7. 2021:

  1. Sazebník recyklačních příspěvků pro elektrozařízení skupiny 1-6
  2. Metodika zařazení elektrozařízení do skupin 1-6
  3. Doporučení k zařazování elektrozařízení (publikováno se svolením společnosti EKOLAMP s.r.o.)

Ceny jsou uváděny bez DPH.

Price list of recycling fees for electrical equipment valid from July 1st, 2021:

  1. Price list of recycling fees for electrical equipment groups 1-6
  2. Methodology of electrical equipment assortment into groups

Price is without VAT.

Nahoru