Hlášení změn

Prosíme o pravidelné hlášení jakýchkoliv změn na obchodní oddělení REMA Systému, a to do 14 dnů od jejich uskutečnění. Většinu změn je nutné oznámit písemně a doložit příslušné dokumenty. Na základě Vašeho písemného doložení zajistíme provedení změny nebo její nahlášení na Ministerstvo životního prostředí (MŽP) dle zákona a požadavků úřadu.

Manuál pro oznámení změn společně s formulářem pro nahlášení změny naleznete zde.

Zákon udává povinnost: Změny údajů o dovozcích/výrobcích elektrozařízení (případně jejich pověřených zástupcích) nebo jejich výmaz, musí být v Seznamu výrobců elektrozařízení provedeny (dálkovým přístupem) do 30 dnů ode dne, kdy změny nebo důvod k výmazu osoby nastaly.

Nahoru