Refundace

O vrácení prokazatelně odvedeného příspěvku na zajištění nakládání s elektrozařízením/elektroodpadem do kolektivního systému REMA Systém a.s. mohou žádat výrobci, dovozci nebo třetí osoby, za podmínky prokazatelného vývozu nebo dodání nakoupených elektrozařízení na území České republiky do jiného členského státu Evropské unie, a pokud se zároveň nestalo odpadem na území ČR.

Pro realizaci refundací je nutné postupovat podle Metodiky o vrácení příspěvku na zajištění nakládání s elektrozařízením/elektroodpadem odvedeného do kolektivního systému, která popisuje proces, podmínky, způsob dokladování a odkazuje na nezbytnou navazující dokumentaci.

Pro podrobnější informace a poskytnutí kompletní dokumentace kontaktujte obchodní oddělení REMA Systému.

Nahoru