Skupiny EEZ

Skupiny elektrozařízení

Elektrozařízení spadají do jednotlivých skupin stanovených v příloze č. 1 k zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností.

1. Zařízení pro tepelnou výměnu

sk_1

Do této skupiny patří chladničky, mrazničky, klimatizační zařízení, tepelná čerpadla atd.

 

 

 

2. Obrazovky, monitory a zařízení obsahující obrazovky o ploše větší než 100 cm2

sk_3

Do této skupiny patří obrazovky, televize, tablety, notebooky atd.

 

 

3. Světelné zdroje

sk_5

Do této skupiny patří různé typy zářivek a výbojek, atd.

 

 

V následujících skupinách není rozhodujícím kritériem jejich funkce či způsob použití, nýbrž jejich velikost, resp. délka nejdelší strany:

4. Velká zařízení

sk_2

Kterýkoli vnější rozměr těchto zařízení přesahuje 50 cm, kromě zařízení náležících do skupin 1, 2 a 3.

Tato skupina zahrnuje např. domácí spotřebiče, zařízení informačních technologií a telekomunikační zařízení, spotřební elektroniku, svítidla, zařízení reprodukující zvuk či obraz, hudební zařízení, elektrické a elektronické nástroje, hračky, vybavení pro volný čas a sporty, zdravotnické prostředky, přístroje pro monitorování a kontrolu, výdejní automaty, zařízení pro výrobu elektrického proudu.

 

5. Malá zařízení

sk_6

Žádný vnější rozměr těchto zařízení nepřesahuje 50 cm, kromě zařízení náležících do skupin 1, 2, 3 a 6.

Tato skupina zahrnuje např. domácí spotřebiče, spotřební elektroniku, svítidla, zařízení reprodukující zvuk či obraz, hudební zařízení, elektrické a elektronické nástroje, hračky, vybavení pro volný čas a sporty, zdravotnické prostředky, přístroje pro monitorování a kontrolu, výdejní automaty, zařízení pro výrobu elektrického proudu.

 

6. Malá zařízení informačních technologií a telekomunikační zařízení

Žádný vnější rozměr těchto zařízení nepřesahuje 50 cm.

Tento zákon se nevztahuje podle § 2, odst. 3:

a) elektrozařízení nezbytná pro ochranu bezpečnostních zájmů České republiky, včetně zbraní, střeliva a munice určených pro potřeby bezpečnostních nebo ozbrojených sborů a dalšího vojenského materiálu určeného výlučně k bezpečnostním nebo vojenským účelům,

b) elektrozařízení navržená a nainstalovaná jako součást jiného zařízení, které nespadá do působnosti tohoto zákona, jestliže mohou plnit svou funkci pouze jako součást tohoto zařízení a nejde-li o světelné zdroje nebo solární panely,

c) elektrozařízení určená pro vyslání do vesmíru,

d) velká stacionární průmyslová soustrojí,

e) velké pevné instalace, s výjimkou zařízení, které není specificky navrženo a nainstalováno jako součást těchto instalací,

f) nesilniční pojízdné stroje určené výlučně k profesionálnímu použití,

g) elektrozařízení specificky určená výhradně pro účely výzkumu a vývoje, která nejsou běžně dostupná pro spotřebitele,

h) zdravotnické prostředky, pokud se očekává, že budou před ukončením životnosti zdrojem nákazy, a aktivní implantabilní zdravotnické prostředky,

i) výbušniny,

j) baterie nebo akumulátory používané v zařízeních

  1. souvisejících s ochranou bezpečnostních zájmů České republiky, včetně zbraní, střeliva a munice určených pro potřeby bezpečnostních nebo ozbrojených sborů a v dalším vojenském materiálu, s výjimkou výrobků, které nejsou určeny výlučně k bezpečnostním nebo vojenským účelům, nebo
  2. určených pro vyslání do vesmíru a

k) vozidla ozbrojených sil.

Nahoru