Skupiny EEZ

Skupiny elektrozařízení

Elektrozařízení spadá s použitím do 14. srpna 2018 do jednotlivých skupin stanovených v příloze č. 7 části I Zákona o odpadech.

Seznam elektrozařízení podle přílohy č. 1 k vyhlášce č. 352/2005 Sb:

 

1. Velké domácí spotřebiče

sk_1Velká chladicí zařízení, chladničky, kombinace chladničky a mrazničky, mrazničky, pračky, sušičky, myčky nádobí, pečící zařízení, elektrické sporáky, elektrické plotny, mikrovlnné trouby, elektrická topidla, elektrické radiátory, elektrické ventilátory velké, klimatizační zařízení apod.

 

2. Malé domácí spotřebiče

sk_2Vysavače, čistící stroje na koberce, šicí stroje, žehličky a jiné spotřebiče používané k žehlení, mandlování a další péči o oděvy, topinkovače, fritovací hrnce, mlýnky, kávovary a zařízení pro otevírání nebo uzavírání nádob nebo obalů, elektrické nože, spotřebiče pro stříhání vlasů, sušení vlasů, čištění zubů, holení, masáže, hodiny, budíky, váhy, malé elektrické ventilátory apod.

3. Zařízení informačních technologií a telekomunikační zařízení

sk_3Velké sálové počítače, servery, minipočítače, tiskové jednotky (samostatné centrální tiskárny), osobní počítače a laptopy (včetně základní procesorové jednotky, myší, monitorů a klávesnic), notebooky, elektronické diáře, tiskárny, kopírovací zařízení, elektrické a elektronické psací stroje, kapesní a stolní kalkulačky, ostatní výrobky nebo zařízení pro sběr, ukládání, zpracování, prezentaci nebo sdělování informací elektronickým způsobem, uživatelské terminály a systémy, dálnopisy, faxy, telefony, telefonní automaty, bezdrátové a mobilní telefony, záznamníky apod.

4a. Spotřebitelská zařízení

sk_4Rádiové soupravy (radiobudíky, radiomagnetofony), televizory, videokamery, videorekordéry, hi-fi rekordéry, audiozesilovače, hudební nástroje, ostatní výrobky nebo zařízení pro účely záznamu nebo reprodukce zvuku nebo obrazu apod.

 

5. Osvětlovací zařízení

sk_5Svítidla pro zářivky, lineární (trubicové) zářivky, kompaktní zářivky, vysokotlaké výbojové světelné zdroje, včetně vysokotlakých sodíkových, halogenidových a směsných výbojek, nízkotlaké sodíkové výbojky apod.

 

6. Elektrické a elektronické nástroje (s výjimkou velkých stacionárních průmyslových nástrojů)

sk_6Vrtačky, pily, šicí stroje kromě zařízení používaných v domácnostech spadajících pod skupinu 2, zařízení pro soustružení, frézování, broušení, drcení, řezání, sekání, stříhání, vrtání, dělání otvorů, ražení, skládání, ohýbání nebo podobné zpracování dřeva, kovů a dalších materiálů, nástroje pro nýtování, přibíjení nebo šroubování nebo pro odstraňování nýtů, hřebíků, šroubů nebo pro podobné účely, nástroje pro pájení, svařování nebo podobné použití, zařízení pro postřik, šíření, rozptyl nebo zpracování tekutých nebo plynných látek jinými způsoby, nástroje pro sečení nebo jiné zahradnické činnosti, ostatní elektrické a elektronické nástroje v jiné podskupině neuvedené.

7. Hračky, vybavení pro volný čas a sporty

sk_7Elektrické vláčky nebo soupravy závodních autíček, ruční ovladače videoher, videohry, počítače pro cyklistiku, potápění, běh, veslování atd., sportovní vybavení s elektrickými nebo elektronickými součástmi, výherní mincovní automaty, apod.

 

8. Lékařské přístroje** (s výjimkou všech implantovaných a infikovaných výrobků)

sk_8Používané v radioterapii**,v kardiologii, v hemodialýze, v respirační a anesteziologické praxi, v nukleární medicíně**, v in-vitro diagnostice, k analýze fyziologických funkcí, k mrazení pro účely poskytování zdravotní péče, k diagnostice ultrazvukem, v dalších činnostech jako je zjišťování, prevence, monitorování, ošetření, zmírnění onemocnění, zranění nebo postižení v jiné skupině neuvedené.

9. Přístroje pro monitorování a kontrolu

sk_9Detektory kouře, regulátory topení, termostaty, přístroje pro měření, vážení nebo seřizování pro domácnosti nebo užívané jako laboratorní zařízení, ostatní monitorovací a kontrolní přístroje používané v průmyslových zařízeních (např. v kontrolních panelech), ostatní přístroje pro monitorování a kontrolu v jiné podskupině neuvedené.

10. Výdejní automaty

sk_10Výdejní automaty na horké nápoje, výdejní automaty na horké nebo chlazené lahve nebo konzervy, výdejní automaty na tuhé výrobky, výdejní automaty na peníze, veškerá zařízení, která vydávají automaticky všechny druhy výrobků v jiné podskupině neuvedená.

 

 

Podle § 37f odst. 4 se příslušný díl zákona nevztahuje na:
a) zařízení nezbytná pro ochranu podstatných bezpečnostních zájmů České republiky, včetně zbraní, střeliva a vojenského materiálu určených výlučně k vojenským účelům,
b) zařízení navržená a nainstalovaná jako část jiného zařízení, které nespadá do oblasti působnosti tohoto dílu zákona, jestliže mohou plnit svou funkci pouze jako součást tohoto zařízení,
c) přímo žhavené žárovky

 


Poznámka:
* členění podle skupin se vztahuje i na elektrozařízení nepocházející z domácností
** V zákoně č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jsou lékařské přístroje uvedeny jako zdravotnické prostředky.
Nahoru