Výkazy

Do 30 dnů po konci kalendářního čtvrtletí jsou klienti REMA Systému povinni vykázat množství elektrozařízení uvedených na trh v ČR za předchozí kvartál. Vykazovat můžete po zadání přihlašovacího jména a hesla na https://vykazovani.rema.cloud/

Při vykazování postupujte prosím dle Manuálu pro výkazy.

Po zadání přístupových informací se dostanete do systému vykazování, kde vyplníte výkaz tak, že si na levé straně rozbalovacího menu najdete požadovanou položku (nomenklatura je shodná s členěním dle přílohy č. 2 smlouvy). Většina klientů vykazuje ve skupinách 1-6 dle druhu vyráběného či dováženého elektrozařízení.

V případě jakýchkoliv nejasností nebo dotazů kontaktujte prosím obchodní oddělení.

Nahoru