Značení EEZ

Dle zákonných povinností je dovozce/výrobce elektrozařízení povinen opatřit elektrozařízení grafickým symbolem dle daných parametrů.

1. Označení pro účely zpětného odběru

§ 37k odst. 2 zákona

Výrobce elektrozařízení pro účely zpětného odběru elektrozařízení a odděleného sběru elektroodpadu označí elektrozařízení grafickým symbolem. Není-li možné elektrozařízení takto označit vzhledem k jeho velikosti nebo funkci, označí se grafickým symbolem obal nebo návod k použití nebo záruční list elektrozařízení.

§ 8 odst. 4 prováděcí vyhlášky

Označení elektrozařízení pro účely zpětného odběru elektrozařízení a odděleného sběru elektroodpadu podle § 37k odst. 2 zákona se provádí vyznačením grafického symbolu podle vzoru č. 1 nebo č. 2.

§ 8 odst. 3 prováděcí vyhlášky
Označení elektrozařízení uvedeného na trh po dni 13. srpna 2005 podle § 37j odst. 2 zákona se provádí jedním z následujících způsobů:

  1. vyznačením data uvedení na trh,
  2. vyznačením symbolu „ 8/05″, nebo
  3. vyznačením grafického symbolu podle vzoru č. 1
Vzor1 vzor2
vzor č. 1    vzor č. 2

REMA Systém doporučuje značit podle vzoru č. 1. Tím je splněna povinnost jak § 37k odst. 2 zákona tak částečná povinnost § 37j odst. 2. Také doporučujeme využít možnosti definované § 8 odst. 6 prováděcí vyhlášky a značit v průvodní dokumentaci (záruční list, návod, obal apod.).

2. Označení pro účely identifikace výrobce, na kterého se vztahují povinnosti podle zákona

§ 8 odst. 2 prováděcí vyhlášky

Označení symbolem výrobce elektrozařízení se provádí jedním z následujících způsobů:

  1. vyznačením jména a příjmení, nebo obchodní firmy,
  2. uvedením značky, pod kterou výrobce dováží nebo uvádí elektrozařízení na trh, a kterou uvede v návrhu na zápis, nebo
  3. evidenčním číslem výrobce v Seznamu.

V rámci optimalizace systému zpětného odběru je po dohodě s MŽP možno u vybraných druhů elektrozařízení žádat o výjimku.

Nahoru