Environmentální akce pro zaměstnance v O2

Během května probíhala v pardubické pobočce O2 kampaň zaměřená na ekologii, která měla za cíl motivovat zaměstnance firmy k třídění elektrozařízení. Návštěvníci měli k dispozici informační materiály a FamilyBoxy – sběrné nádoby na baterie, které si mohli vzít pro účely třídění domů. Nechyběla zde ani malá výstava vybraných výrobků značky Trash Made. Instalace, kterou zhlédlo přibližně 450 osob, vzbudila živý zájem zaměstnanců a zvýšila povědomí o možnostech ekologické likvidace elektroodpadů.

Akce navazuje na kampaň, která v rámci CSR aktivit probíhala v centrále O2 a i zde se setkala s pozitivním ohlasem zaměstnanců firmy.

Nahoru