Hlášení o odpadech 2020: Elektrozařízení ani přenosné baterie a akumulátory do evidence nepatří

Do 15. února 2021 se podává hlášení o odpadech za rok 2020 do ISPOP. V souvislosti s touto blížící se legislativní povinností, vyplývající z § 22, vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, bychom Vás za REMA chtěli informovat, že zpětný odběr vysloužilých elektrozařízení, přenosných baterií a akumulátorů se do hlášení o odpadech nevyplňuje. Společnosti, které s REMA spolupracují na odstranění vysloužilých elektrozařízení, této povinnosti nepodléhají, neboť elektrozařízení předávají k ekologickému zpracování výhradně v režimu zpětného odběru.

Vyjádření REMA v této věci v souladu se starým zákonem o odpadech najdete zde…, neboť se jedná o vykazované období v době působnosti tohoto zákona. Případné rozdíly plynoucí z nového zákona o odpadech č. 541/2020 Sb., který vstoupil v platnost 1. 1. 2021 a k němuž v tuto chvíli ještě nejsou k dispozici prováděcí vyhlášky, se mohou v procesu ještě promítnout, nicméně je neočekáváme.

Vaše REMA

Nahoru