Jednou ze Zelených firem je i Hornické muzeum Příbram

PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE / Do projektu Zelená firma® jsou zapojeny také kulturní instituce – jednou z nich je národní kulturní památka Hornické muzeum Příbram, které připomíná někdejší slávu báňské činnosti na Příbramsku. Dětem i dospělým nabízí oblíbenou jízdu hornickými vláčky, prohlídky několika kilometrů podzemí, fárání výtahem, jízdu po skluzavce k obřímu vodnímu kolu, seznámení se s unikátními parními těžními stroji a rozsáhlou mineralogickou sbírkou či havířským folklórem.  

„Příbramské muzeum, které se počtem prohlídkových tras a expozic řadí k největším hornickým muzeím v Česku i v Evropě, má ve svých prostorách od roku 2014 umístěný sběrný box na vysloužilá elektrozařízení a další odpad, jako jsou použité baterie, nářadí, zářivky, tonery či CD a DVD. Motivuje tak zaměstnance k ekologickému chování, neboť pro ně likvidace tohoto problematického odpadu nebyla nikdy jednodušší. Velkým bonusem je možnost odevzdat elektroodpad nejen firemní, ale i z jejich domácností,“ uvedl ředitel muzea Josef Velfl.

Je tomu už 11 let, co začaly české společnosti bojovat o přívlastek „zelené firmy“. Stejnojmenný projekt, který začal nápadem zefektivnění sběru a recyklace elektrozařízení ve firmách, čítá aktuálně na 2 200 registrovaných subjektů. Počet nově přihlášených neustále stoupá. Podle organizátora projektu, kolektivního systému REMA, se taky rozšiřuje paleta oborů, v nichž se firmy o ochranu životního prostředí snaží.

Zelených firem, které chtějí podpořit efektivní sběr vysloužilých elektrozařízení, baterií a akumulátorů, přibylo jen za loňský rok v Česku kolem sto dvaceti. Jedná se o takové podniky, které umožňují všem svým zaměstnancům bezplatně odevzdat vysloužilá elektrozařízení a baterie a zároveň je tím i podporují v ekologickém chování a s tím související recyklací, při které se mění odpad na znovu použitelný materiál. „Projekt Zelená firma jsme poprvé spustili už v lednu 2008. Primárně je zaměřený na sběr nepotřebných a nevyužívaných elektrozařízení, baterií a akumulátorů právě ve firmách. Zelené podniky mohou totiž využít jednoduchého a bezplatného objednání svozu posbíraného elektroodpadu a baterií a díky tomu mají zároveň jistotu jejich následné ekologické recyklace,“ vysvětlil za společnosti REMA, pod jejichž záštitou projekt Zelená firma dlouhodobě funguje, jejich generální ředitel David Vandrovec.

Zatímco každý občan České republiky vytřídí v průměru něco málo přes osm kilogramů elektroodpadu za rok, statistiky ukazují, že zaměstnanci podniků zapojených do projektu Zelená firma třídí až trojnásobek republikového průměru. „Projekt pomáhá firmám řešit problematiku odpadového hospodářství, které je v dnešní době velmi aktuálním tématem. Společnost dostane bezplatně k využití sběrný box na elektroodpad, do něhož mohou zaměstnanci vhazovat kromě firemního elektroodpadu i vlastní drobná vyřazená elektrozařízení. Firmy mohou také pořádat velké zaměstnanecké sběrové akce a účastnit se našich speciálních ekologických workshopů nebo seminářů. O ty je stále větší zájem,“ doplnil Vandrovec.

O projektu Zelená firma
Cílem projektu Zelená firma® je ochrana životního prostředí a eliminace negativního dopadu lidských činností pomocí efektivního zabezpečení zpětného odběru a efektivní recyklace odpadů elektrických a elektronických zařízení. Je zaměřen na sběr firemních vysloužilých elektrozařízení a baterií, ale taky na sběr elektroodpadu od zaměstnanecké veřejnosti.

V současné době se projektu účastní více než 2200 firem. Jeho iniciátorem jsou společnosti REMA, které se specializují na organizaci sběru, třídění a recyklaci vysloužilých elektrozařízení, přenosných baterií a akumulátorů v celé České republice.

Nahoru