Které provozovny odpadového hospodářství mohou být otevřeny?

Podle aktuálně platných opatření, které přijala Vláda ČR usnesením ze dne 6.4.2020 v souvislosti s šířením nového typu koronaviru, se povoluje provoz zařízením pro nakládání s odpady nebo pro výrobky s ukončenou životností. 

Konkrétně se jedná o:

  • Sběrné dvory
  • Sběrny surovin
  • Sběrny surovin pro velkoodběratele
  • Skládky odpadů
  • Spalovny odpadů a ZEVO

Více se dozvíte na webových stránkách Ministerstva životního prostředí ČR zde.. a Ministerstva průmyslu a obchodu ČZ zde…

Nahoru