Obcím pomáhá Chytrá recyklace

Po srpnové nejistotě, kdy se některé sběrné dvory na základě nepřesných informací obávaly a případně i přestaly od 1. srpna dočasně přijímat stará elektrozařízení značky Samsung, se situace vrátila do původního stavu.  Lidé mohou vysloužilé televizory a monitory od společnosti Samsung nadále odevzdávat na všech místech tam, kam byli dosud zvyklí. Zpětný odběr výrobků Samsung nakonec i díky jednání na MŽP zůstává pro občany bez problémů a beze změn. Svoz a následnou recyklaci zajistí kolektivní systém REMA, a to bez ohledu na to, jestli má či nemá s konkrétním sběrným dvorem uzavřenu příslušnou smlouvu. Obec či sběrný dvůr může v případě zájmu kontaktovat bezplatný dispečink Chytrá recyklace na tel. č.: 800 976 679.

Projekt Chytré recyklace odstartoval v půli července spuštěním bezplatné telefonní linky stejného jména. Lidé získají na lince informace o nejbližším a pro ně nejvhodnějším místě, kde je možné starý elektrospotřebič bezplatně odevzdat. Dozví se, jak ho nechat případně odvézt či jaké konkrétní služby lze pro tyto účely využít. Operátoři linky navedou volajícího do reálně nejbližších míst zpětného odběru vysloužilého elektra a nerozlišují mezi jednotlivými kolektivními systémy. Za vznikem kontaktní linky stojí snaha vybudovat pro koncové spotřebitele moderní a uživatelsky co nejjednodušší komunikační portál zpětného odběru v České republice. Nabídnout zprostředkování a podporu všech dostupných služeb včetně kontaktů prakticky na všechny potenciální partnery odebírající elektroodpad jako jsou e-shopy, řetězce, kamenné prodejny, výrobce, ale i samotné obecní i městské samosprávy.

Konec spekulacím: zpětný odběr elektrozařízení zůstává na sběrných dvorech beze změny!

Linku aktuálně využívají i zástupci městských a obecních samospráv s ohledem na situaci, kdy některé sběrné dvory na základě nepřesných informací ze strany společnosti Asekol přestaly dočasně přijímat stará elektrozařízení značky Samsung. Zpětný odběr výrobků Samsung nakonec po jednání na Ministerstvu životního prostředí zůstává pro občany ve sběrných dvorech bez problémů a beze změn nadále zajištěn. Svoz a následnou recyklaci veškerého elektrozařízení, které jakýkoliv kolektivní systém odmítne převzít, zajistí kolektivní systém REMA. Pověřený zástupce každé obce či provozovatel sběrného dvora může v případě zájmu o spolupráci a svoz kontaktovat bezplatný dispečink Chytrá recyklace na telefonním čísle 800 976 679, kde bude jeho požadavek zaevidován a předán ke zpracování. REMA následně zrealizuje svoz v rozsahu standardních podmínek do 10 pracovních dnů. Požadavky je možné zadávat od hmotnosti 150 kg výše. Provoz sběrných dvorů může tedy v tuto chvíli zůstat beze změny, a ty mohou nadále odebírat i výrobky značky Samsung.

REMA odváží z obcí nejen elektro značky Samsung, ale i veškerá elektrozařízení, která kterýkoli kolektivní systém odmítne převzít, a to i bez uzavřených smluv a bez ohledu na to, zda mu tato povinnost pro konkrétní výrobky jako kolektivnímu systému přísluší.

Nechceme mít elektro v lese!

Společnost Asekol oznámila ukončení svozů zařízení Samsung ze sběrných dvorů na poslední chvíli, s platností od 1. srpna letošního roku. Obce tím dostala minimálně do velmi nepříjemné situace.  Někteří provozovatelé sběrných dvorů si tuto informaci vysvětlili tak, že zařízení od Samsungu nesmí od občanů přijímat a zakázali je na sběrné dvory dovážet. Skutečnost je ale taková, že sběrné dvory mají ze zákona povinnost vybírat od občanů veškeré elektro bez ohledu na jeho značku. Žádný z kolektivních systémů pak nesmí sběrným dvorům jednoduše řečeno takto nařizovat, co mohou či nemohou (konkrétní značku elektra) od občanů převzít. Spotřebitelé si za ekologicky šetrnou likvidaci televizoru nebo monitoru platí již při jeho koupi – součástí ceny zařízení je totiž tzv. recyklační poplatek. Recyklaci si tak předplatili již při koupi výrobku.

„Pokud bychom přistoupili na myšlenku třídit a svážet elektro podle značek, mohlo by se stát, že se nám najednou začnou televize a monitory od počítačů a později možná i jiné druhy elektrozařízení válet někde v přírodě anebo u kontejnerů a obce je pak za nemalé peníze budou muset likvidovat jako černé skládky,“ vysvětluje David Beneš, předseda představenstva REMA Systém, a.s. Podle jeho názoru není možné nutit občana přemýšlet nad tím, jaký druh a značku elektrospotřebiče má kam donést. „Protože by se mohlo stát, že než aby zkoumal, co a jak, raději elektro pohodí u nejbližšího kontejneru nebo někde v lese u cesty. A to přece nikdo z nás nechce,“ zdůraznil.

Obce potřebují spolehlivé partnery

Beneš je přesvědčen, že obce a jejich občané nemohou být vtahováni do šarvátek podobného druhu. „Konkurenční boj končí před hranicí obecního systému a ty jsou, a i do budoucna musejí zůstat, nedotknutelné. Obecní systém nakládání s odpady, včetně sběrných dvorů, je vybudován obcí a jenom obec je, jako řádný hospodář, plně odpovědná za jeho efektivitu a funkčnost. Kolektivní systém jim může pouze spolupráci nabízet. Je pak pouze na obci, zda jeho nabídku využije, případně jaká opatření přijme v případě potíží,“ argumentoval dále za kolektivní systém REMA.

Podtrhl, že Asekol obce postavil před hotovou věc, a tím ohrozil důvěru všech občanů v roky budovaný a funkční systém sběru vysloužilého elektrozařízení. Nehledě na to, že svým jednáním porušil vzájemnou důvěru s obcemi v rámci dosavadního neziskového systému nakládání s elektroodpadem. „Občané jsou ve svém ekologickém chování zodpovědní a obec jim může vyjít vstříc tím, že bude mít i ona na straně svých partnerů, kteří se o ekologii starají, stabilní a odpovědné subjekty. Skutečné partnery,“ zdůraznil na závěr.

Chytrá recyklace®

Cílem značky Chytrá recyklace je, kromě osvěty a informování veřejnosti a koncových spotřebitelů, zdůraznit i spolupráci s výrobci a dovozci elektrozařízení.  Jsou to oni, kdo prostřednictvím recyklačních poplatků (které ovšem hradí koncoví uživatelé a spotřebitelé) financují nakládání s výrobkem poté, co doslouží. Cílem komunikace je rovněž poukázat na roli státu, respektive příslušných ministerstev, úřadů a zákonodárců. Úmyslem značky je také posílit pozici neziskovosti systémů a férového nakládání s vybranými prostředky, tj. prosazovat minimalizaci výše hrazených recyklačních poplatků. V uvedeném přístupu současně hraje významnou roli i spolupráce s obcemi a financování jejich činností v souvislosti se zpětným odběrem elektrozařízení. V dalších vývojových fázích se bude značka aktivně věnovat zvyšování povědomí o možnostech zpětného odběru výrobků a otázkám kolem ochrany životního prostředí obecně.

Nahoru