Obyvatelé Prahy 10 odevzdali při jarním úklidu téměř tři tuny odpadního elektra

Celkem 2.940 kilogramů vysloužilého elektrozařízení a baterií odevzdali při jarní akci bezplatného svozu obyvatelé městské části Prahy 10. V rámci služby „Buď líný“ předali v průběhu března k recyklaci celkem 2.940 kilogramů vysloužilého elektrozařízení a baterií, a díky recyklaci odevzdaného materiálu tak přispěli ke zlepšení životního prostředí snížením produkce CO2 ekv. o 1.999 kg. Takové množství uhlíku by muselo v průběhu jednoho roku absorbovat a přeměnit na kyslík celkem 67 stromů.

Svoz odpadního elektrozařízení na Praze 10. Foto: REMA

Radnice městské části Praha 10 ve spolupráci s kolektivními systémy REMA tuto akci nabídla svým občanům již poněkolikáté. Obvykle se koná v souvislosti s jarními nebo podzimními úklidy domácností. Pro porovnání, při posledním svozu v říjnu 2019 obyvatelé této městské části odevzdali 3.400 kilogramů. Za dobrými výsledky vzájemné spolupráce stojí ochota pomáhat převážně starším obyvatelům, kteří mohou mít problém se zajištěním odvozu elektroodpadu do sběrných dvorů, a samozřejmě dlouhodobá snaha městské části Praha 10 motivovat občany ke zlepšení třídění a nakládání s odpadem jako takovým.

V rámci jarního svozu odpadního elektra se nejvíce žádostí o odvoz týkalo starých televizorů, chladicí techniky a dalších menších elektrospotřebičů jako jsou mikrovlnné trouby či vysavače a drobná elektrozařízení informačních technologií.

Odpad dneška může být surovinou zítřka

Ve vysloužilém elektru se skrývá velké množství cenných druhotných surovin a vzácných kovů jako zlato, stříbro, měď, platina nebo kobalt. Je proto nutné zbytečně neplýtvat materiálem, který bychom jinak museli obtížně získávat z přírody. Díky správnému třídění a chytré recyklaci můžeme nejen chránit naši planetu, ale také vyrábět a nakupovat udržitelně.

Vědeckotechnický posun lidstva vyvolal ve 20. století nebývalý rozvoj průmyslu a energetiky. Současně s pokrokem medicíny zaznamenal svět obrovský demografický růst. A pokrokový moderní člověk samozřejmě ke svému pohodlnému životu chce také nejnovější vymoženosti, které lidstvo do nedávna vůbec neznalo. Spolu se zvýšenou spotřebou obrovsky vzrostly nároky na těžbu nerostných surovin, výstavbu elektráren či továren. Pokrok je beze sporu pro lidstvo prospěšný, současně je však doprovázen pustošením životního prostředí kolem nás. Zkusme proto o recyklaci přemýšlet jinak, zkusme se řídit principem tří R – reduce, reuse, recycle, který se do češtiny překládá jako princip tří Z – zredukuj, znovu použij a zrecykluj.

Zbavit se elektroodpadu z domácnosti je s REMA snadné!

Odpadní elektrozařízení mohou lidé odevzdávat na místa jeho zpětného odběru. Pokud ale nemají možnost dopravit na určené místo například rozměrnější náklad, mohou využít služeb, které elektroodpad převezmou přímo u nich doma. Pro svoz elektroodpadů přímo z domácností slouží právě projekt Buď líný. Díky němu si mohou lidé objednat odvoz vysloužilého elektra i mimo speciálně naplánované akce s MČ Praha 10, kdykoliv v průběhu roku. Pro menší množství elektroodpadu lze využít službu balíkového svozu: staré elektro se jednoduše zabalí do krabice, na stránce www.budliny.cz založí objednávka a předá přepravní službě. Rozměrnější elektro, jako jsou ledničky nebo pračky, se nijak balit nemusí, přijede si pro ně speciální svozové auto. Pro podporu recyklace baterií si mohou občané napsat o malou designovou krabičku FamilyBox. Do ní mohou lidé přímo doma vhazovat staré baterie a po jeho naplnění jej mohou odeslat k recyklaci.

Bezplatná linka Chytré recyklace

Nevíte si rady, kam se starým elektrem? Dělejte to chytře, poraďte se na zelené lince Chytré recyklace. Volejte zdarma na telefonní číslo 800 976 679 v pracovních dnech od 8 do 18 hodin. Operátoři volajícím poradí, jak konkrétně s vysloužilými spotřebiči naložit.

Nahoru