Omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních

Ve sbírce předpisů vychází Nařízení vlády č. 101/2018 Sb., kterým se mění nařízení vlády Sb. č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, ve znění nařízení vlády č. 391/2016 Sb. Toto nařízení, které transponuje 5 směrnic EU, nabude účinnosti dnem 6. července 2018 s výjimkou.

Nařízení vlády je dostupné ZDE.

Nahoru