Plán aktivit v oblasti zajištění povinností dovozců a výrobců při změně skupin elektrozařízení

Vážení klienti,

dovolujeme si Vás informovat o plánu aktivit v oblasti zajištění povinností dovozců a výrobců elektrozařízení, a to v období do konce roku 2018 a v roce následujícím.

Změny pramení z přílohy č. 7, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, kde jsou definovány skupiny elektrozařízení. Původních 10 skupin se bude transformovat do 6 zcela nových skupin, přičemž do nových skupin elektrozařízení bude spadat jakékoli elektrozařízení kromě výjimek uvedených zákonem, což mohou být i elektrozařízení, na která se současná právní úprava nevztahovala.

V následujícím období Vás budeme o všech připravovaných krocích a změnách pečlivě informovat. Zejména půjde o úpravy smluvních dokumentů a systémů vykazování uvedených elektrozařízení na trh či oblasti objednávání svozů elektrozařízení.

Nadále usilujeme o fakt, aby veškeré následné úkony měly co nejmenší dopad na vaše procesy.
Prosíme, sledujte naše webové stránky.

Vaše REMA

Nahoru