Pomáháme rádi

Před časem náš ředitel logistiky Miloš Beneš zaznamenal v rádiu zprávu, že byl v Ostravě vykraden dětský stacionář, kdy hlavní ztrátou byl počítač jako výuková pomůcka pro děti. Inicioval tak aktivitu, které jsme se jako firma chopili a dílo se podařilo, z čehož máme velkou radost. Techniku za nás přímo na místě předal Petr Kubernát.

Za Dětský rehabilitační stacionář v Ostravě celou akci zastřešovala vrchní sestra Mgr. Darja Waczynská, která říká: „Před krátkým časem jsme byli vykradeni a zloději nám odnesli kompletní PC, který byl určen pro handicapované děti k nácviku komunikace a pro rozvoj jemné motoriky v rámci ergoterapie. Pro nás to byla velká ztráta, neboť počítač byl upraven a pro spuštění speciálních programů byl s velkou kapacitou paměti. Další PC na oddělení nesplňují tyto požadavky a děti po krádeži nemohly pracovat. Velmi mile mne potěšila rychlá reakce z firmy REMA System a.s., která nám nabídla pomoc a velmi kvalitní počítač s LCD monitorem a veškerým vybavením. Dnes již děti opět mohou s ergoterapeutkou pracovat a rozvíjet své komunikační schopnosti, jemnou motoriku, apod. Pro mnohé děti z našeho zařízení je do budoucna komunikace přes počítač jedinou možnou cestou jak se dorozumět s okolním světem, proto je tak důležitý nácvik než nastoupí do některých školských zařízení. REMA Systému velice děkujeme za vstřícnost, nabídku další spolupráce a přejeme hodně úspěchů.“

Nahoru