Praha 10 díky recyklaci vysloužilého elektra ušetřila práci 77 stromům

Říjnovou akci bezplatného odvozu starých a vysloužilých elektrospotřebičů přímo z bytů nebo domů už po několikáté připravila pro své obyvatele Praha 10 ve spolupráci s kolektivním systémem REMA. V rámci služby „Buď líný“ obyvatelé této městské části odevzdali celkem 3.400 kilogramů vysloužilého elektrozařízení a baterií, a díky recyklaci odevzdaného materiálu tak přispěli ke zlepšení životního prostředí snížením produkce CO2 ekv. o 2.209 kg. Takové množství uhlíku by muselo v průběhu jednoho roku absorbovat a přeměnit na kyslík celkem 77 stromů.

V rámci říjnových svozových dnů REMA zajistila celkem 38 svozů, největší množství vytříděného elektra tradičně zabíraly velké domácí spotřebiče, jako jsou pračky, lednice a televize, dále lidé odevzdávali drobná elektrozařízení nebo baterie a mezi svezeným materiálem se objevil i jeden starý mandl na prádlo.

„Na základě četných podnětů od občanů Prahy 10 víme, že zejména starší z nich mají často problém s odvozem vysloužilých velkých domácích spotřebičů do sběrných dvorů, proto se jim touto cestou snažíme pomoci “ uvedla místostarostka Prahy 10 Jana Komrsková s tím, že svozová akce Buď líný se v desáté městské části koná již poněkolikáté.

Podle místostarostky je dalším důležitým momentem odevzdávání vysloužilého elektra a baterií do rukou odborné firmy také to, že recyklací elektroodpadu dochází k úspoře cenných materiálů a velmi často i k úspoře energie, která je potřeba pro získání těchto materiálů z primárních zdrojů. „V dnešní době je recyklace čehokoliv, co recyklovat lze důležitější, než kdykoliv v minulosti. Praha 10 se dlouhodobě snaží zmenšovat svou ekologickou stopu, proto chceme nabízet občanům různé možnosti recyklace rozličných druhů odpadů,“ doplnila místostarostka.

Proč musíme recyklovat?

V bateriích a akumulátorech se nacházejí zejména těžké kovy, například rtuť, kadmium a olovo. Ty mohou nesprávným skladováním snadno proniknout do životního prostředí. Rizikové látky obsahují i počítače, kupříkladu oxid olovnatý nebo fluorescenční přísady na bázi kadmia. Zdraví škodlivé látky mohou rovněž unikat z chladicích nebo klimatizačních zařízení, topných těles s obsahem azbestu, CRT displejů a obrazovek či dalších olovnatých skel nebo skel s obsahem rtuti. Problematické jsou pak také tonery, v nichž zůstávají zbytky tiskového tonerového prachu. Všechny tyto nebezpečné látky nejen poškozují životní prostředí, ale půdní a vodní kontaminací se dostávají rovněž do těl organismů včetně člověka, kde mohou způsobovat vážné zdravotní problémy.

Zbavit se elektroodpadu z domácnosti je s REMA snadné

Elektroodpad mohou lidé odevzdávat na místa jeho zpětného odběru. Pokud ale nemají možnost dopravit na určené místo například rozměrnější náklad, mohou využít služeb, které elektroodpad převezmou přímo u nich doma. „Pro svoz elektroodpadů přímo z domácností slouží náš projekt Buď líný. Díky němu si mohou lidé objednat odvoz vysloužilého elektra o celkové hmotnosti více než 10 kilogramů, a to zcela zdarma. Pro menší množství elektroodpadu mohou také využít službu re:Balík. Staré elektro jednoduše zabalí do krabice, založí u nás objednávku, vytisknou si speciální štítek a odnesou na nejbližší poštu, odkud jej odešlou na naše náklady,“ vysvětluje David Vandrovec, generální ředitel společností REMA, které v tuzemsku zajišťují zpětný odběr a recyklaci elektrozařízení, baterií a akumulátorů a solárních panelů. Pro podporu recyklace baterií REMA spustila rovněž projekt FamilyBox, který letos slaví již druhé narozeniny. Do speciální designové krabice mohou lidé přímo doma vhazovat staré baterie a po naplnění FamilyBoxu ho mohou odeslat k recyklaci obdobně jako re:Balík.

Nahoru