Pro novináře

Oddělení komunikace a marketingu:

Pavlína Sporková, DiS.
psporkova@rema.cloud
mob.: +420 702 220 884

nebo

Ing. Barbora Stárková
komunikace@rema.cloud
mob.: +420 721 041 904

nebo

Recepce společností REMA, tel.: +420 225 988 001

Ke stažení:

REMA

logo-rema

Logo stahujte kliknutím na obrázek, o souhlas s použitím loga, případně se žádostí o základní logomanuál se obracejte na e-mail:

komunikace@rema.cloud

Trash Made

Zelené projekty


O fotografie v tiskové kvalitě si pište na e-mail: komunikace@rema.cloud


O společnostech REMA

Společnosti pod hlavičkou REMA: REMA Systém, REMA Battery a REMA PV Systém.

REMA Systém, a.s. je neziskově hospodařící akciová společnost, která vznikla pro splnění povinností daných novelou zákona o odpadech. Systém byl založen 14. února 2005. Iniciovali jej největší dovozci a výrobci informačních technologií a telekomunikací v ČR. Hlavním smyslem činnosti REMA Systému je ochrana životního prostředí zabezpečením efektivní recyklace odpadů elektrických a elektronických zařízení (OEEZ). Za tímto účelem REMA Systém zajišťuje organizaci sběru, třídění, nakládání a recyklaci v celé České republice. REMA Systém se zaměřuje na komplexní řešení pro všechny skupiny elektrozařízení. REMA Systém realizuje projekty Zelená firma, Zelená škola, Zelená obec, re:Balík a Buď líný, v jejichž rámci zajišťuje zpětný odběr elektrozařízení ze škol, firem, obcí a od domácností. Zároveň zastřešuje projekt Trash Made, který je zaměřen na výrobu šperků a doplňků z elektroodpadu.

REMA Battery, a.s. je neziskově hospodařící společnost s ručením omezeným, která vznikla pro splnění povinností výrobců a dovozců baterií a akumulátorů daných zákonem č. 297/2009. Hlavním smyslem činnosti REMA Battery je ochrana životního prostředí – zabezpečením efektivního systému zpětného odběru a recyklace baterií a akumulátorů. REMA Battery je oprávněna k provozování kolektivního systému pro zpětný odběr baterií a akumulátorů na základě rozhodnutí Ministerstva životního prostředí ze dne 15. prosince 2009.

REMA PV Systém, a.s. je neziskově hospodařící akciová společnost, která vznikla pro splnění povinností daných novelou zákona o odpadech v roce 2012. REMA PV Systému navazuje na aktivity společností REMA Systém a REMA Battery. Hlavním smyslem činnosti REMA PV Systému je ochrana životního prostředí – zabezpečením efektivního systému zpětného odběru a recyklace solárních panelů. REMA PV Systém se v rámci své činnosti zaměřuje na řešení problematiky solárních panelů a jiných solárních komponentů.

Nahoru