Průmyslové baterie

Definice průmyslové baterie

Průmyslovou baterií nebo akumulátorem je podle zákona o odpadech jakákoliv baterie nebo akumulátor určené výlučně k průmyslovému nebo profesionálnímu použití nebo používané v jakémkoliv druhu elektrických vozidel.

Jak spolupráce funguje

Společnost REMA Battery, s.r.o. vedle provozování kolektivního systému pro zpětný odběr přenosných baterií a akumulátorů nabízí také v rámci své konzultačnbí činnosti zprostředkování individuálních registrací do Seznamu výrobců průmyslových baterií a/nebo akumulátorů na Ministerstvu životního prostředí. Seznam výrobců najdete zde.

Zároveň nabízíme zajištění odděleného sběru a svozu použitých průmyslových baterií a/nebo akumulátorů ze všech obcí v České republice. V tomto případě je třeba se vždy individuálně dohodnout na podmínkách svozu.

Nahoru