Regionální zastoupení REMA: elektro pro nás není bezejmenným druhem odpadu, jsou to budoucí zdroje surovin

Rok 2019 byl pro společnosti REMA i ve znamení posílení týmu regionálních zastoupení. Pro ještě bližší kontakt REMA posílila činnosti v regionech celé České republiky. Nově má každý kraj svého zástupce, který je klientům kdykoliv osobně k dispozici pro potřeby a zejména ke konzultacím.

“Po celé ČR jsme proto vytvořili síť regionálních zástupců. Každý kraj má tedy svého regionálního zástupce REMA, který je kdykoliv pro naše klienty a partnery fyzicky k dispozici,” říká šéf regionálních zástupců Vítězslav Páral. “Právě obchodníci hrají klíčovou roli v každé společnosti,” dodává. Od podzimu 2018 mají za sebou regionální zástupci REMA desítky servisních schůzek, díky kterým se svými smluvními partnery napřímo komunikovali nejen v projektech Zelená firma, Zelená škola nebo Zelená obec, ale i ve věcech provozních a legislativních záležitostí týkajících se sběrných dvorů.

Služba regionálních zastoupení REMA je pro klienty zajímavá zejména z hlediska pravidelných svozů, a to nejen velkých svozů, ale i menšího množství. Spodní hranice svozu je totiž nastavena na 150 kilogramech. “Mohlo by se zdát, že to pro nás musí být nerentabilní, ovšem naše zkušenost je taková, že zhruba 90 % objednávek je, co se týče odhadu váhy, podhodnocená. Když nám někdo říká, že odhaduje váhu svozu na cca 500 kilogramů, zpravidla mívá dvakrát až třikrát tolik,” hodnotí svůj první rok v terénu obchodní zástupce Martin Holubec, který navštěvuje své klienty v Královéhradeckém, Libereckém a Ústeckém kraji s tím, že i s těmito problémy si hravě dokáží poradit. “V rámci našeho elektronického objednávkového systému svozu a s pomocí našich zkušených telefonních operátorů provozního oddělení jsme schopni si trasu svozů vysloužilých elektrozařízení naplánovat tak, aby se nám do jednoho auta vešlo právě více těchto menších zakázek,” vysvětluje Holubec s doplněním, že důraz REMA klade na efektivitu celého procesu.

AKVIZIČNÍ STRATEGIE OBCHODNÍCH ZÁSTUPCŮ

“Nejde o to na první schůzce hned “prodat”. Zákazník vám nejprve musí začít důvěřovat,” přibližuje práci v terénu Vítězslav Páral, kterého doplňuje kolega Holubec: “Každý kolektivní systém má jinou pozici na trhu a komunikace směrem ke klientovi toto odráží, někdy pozitivně a někdy zase negativně”. Oba dva však potvrzují, že během prvního roku intenzivní činnosti regionálních zástupců v rámci celé republiky má REMA pověst stabilní společnosti zaručující kvalitní a férové služby. Díky individuálnímu přístupu REMA garantuje i to, že se vysloužilá elektrozařízení v rámci zpětného odběru dostanou tam kam patří. Tedy do specializovaných zpracovatelských recyklačních zařízení. “Elektro pro nás není pouze bezejmenným druhem odpadu, jsou to budoucí zdroje surovin,” říká Martin Holubec.

Vzhledem k životnímu prostředí je podle Holubce důležitá osvěta. Koncoví zákazníci musí vědět, že v rámci zpětného odběru musejí odevzdávat elektrozařízení vcelku, nerozebraná a kompletní. Díky tomu se pak nemůže stát, že při svozu začne vytékat ze zařízení provozní kapalina, nebo unikat freon či jiné médium. “Jde nám o kvalitu sesbíraného elektrozařízení hned od začátku, protože z hlediska celého recyklačního procesu se materiály daleko lépe a efektivněji využijí. Nehledě na důležitý aspekt ochrany životního prostředí,” doplňuje.

JAK TO V TERÉNU KONKRÉTNĚ PROBÍHÁ?

Někdo společnosti REMA zná, někdo ne. “Proto stále vysvětlujeme, jakým způsobem náš systém funguje. Našim klientům a partnerům se líbí, že se nestaráme pouze o sběr jako takový, ale že klademe velký důraz i na následné zpracování, na to, co se s vysloužilým elektrem stane. Když pochopí celý životní cyklus elektra od jeho vzniku až do konce, problematika recyklace je jim bližší. Vždy je to samozřejmě o lidech, o jejich přístupu, ale co se týče odpovědného chování a přístupu k ekologii a k naší přírodě vůbec, v poslední době sleduji velký posun. Možná nám to obecně ve společnosti chvíli trvalo, ale zrovna teď mám pocit, že tuto problematiku lidé začínají brát vážně. Prostředí, kde žijí, jim není lhostejné,” konstatuje Holubec.

K partnerům REMA jezdí na pravidelné servisní schůzky, kde jim regionální zástupci radí v legislativních záležitostech tak, aby jejich provozovny splňovaly požadavky dotčených právních předpisů. “Nabízíme službu, která dává smysl. Zároveň se snažíme přizpůsobit místním podmínkám a zvykům jednotlivých partnerů a udržovat s nimi dlouhodobé vztahy. Věříme, že tato přímá vazba je a nadále bude ku prospěchu věci,” dodává na závěr Vítězslav Páral.

REGIONÁLNÍ ZÁSTUPCI V ROCE 2019:

  • připravili partnery na překategorizování skupin EEZ a zároveň zkvalitňovali službu zpětného odběru
  • u smluvních zpracovatelů REMA verifikovali měsíční evidence toku
  • provedli servisní schůzky u partnerů v rámci projektu Zelená obec
  • předali Certifikáty „Příkladná Zelená obec a Sběrný dvůr 2018“ nejlepším obcím z každého kraje ČR
  • provedli servisní schůzky u významných Zelených firem
  • realizovali akviziční činnost u subjektů, na které se od 01.01.2019 nově vztahují povinnosti výrobců
  • účastnili se REMA Semináře (nejen) pro Zelené firmy
  • účastnili se REMA outdoorových aktivit.
Nahoru