Autobaterie

Definice autobaterie

Automobilovou baterií nebo akumulátorem (dále jen autobaterie) je podle zákona o odpadech baterie nebo akumulátor používaný pro startéry, osvětlení nebo zapalovací systémy motorových vozidel.

Jak spolupráce funguje

Společnost REMA Battery, s.r.o. vedle provozování kolektivního systému pro zpětný odběr přenosných baterií a akumulátorů nabízí v rámci své konzultační činnosti také zprostředkování individuálních registrací do Seznamu výrobců autobaterií na Ministerstvu životního prostředí. Seznam výrobců najdete zde.

Zároveň nabízíme zajištění zpětného odběru čili sběr a svoz použitých autobaterií ze všech obcí v České republice. V tomto případě je třeba se vždy individuálně dohodnout na podmínkách svozu.

 

Nahoru