Sběrná místa

Jak se stát místem zpětného odběru?

Zajistěte si pohodlné řešení svých povinností a podílejte se na dostupném systému sběru baterií a akumulátorů. Naším zájmem je zajistit, aby již žádné baterie a akumulátory nekončily v netříděném komunálním odpadu a na skládkách, ale naopak byly ekologicky recyklovány. Pomozte nám s ochranou našeho životního prostředí.

V případě Vašeho zájmu o podepsání Smlouvy o zřízení místa zpětného odběru nás kontaktujte.

Kdo se může stát místem zpětného odběru?

 • Prodejny
 • Obce
 • Firmy
 • Školy
 • Instituce a jiné

Jaké výhody Vám z podpisu takové smlouvy plynou?

 • Služby svozu využíváte zdarma.
 • Zajistíme pro vás kartónové sběrné boxy (23cm*23cm*23cm).
 • Zajistíme svoz naplněných sběrných boxů do 24 hodin.
 • Poskytneme Vám samolepku označující místo zpětného odběru.
 • Budete moci naše služby bezplatně využívat i pro své zákazníky – firmy.
 • Uvedeme Vás na našich webových stránkách.
 • Budeme odkazovat koncové spotřebitele na vaše prodejny – přísun potencionálních zákazníků.
 • Nevyžadujeme po vás žádnou evidenci zpětně odebraných baterií a akumulátorů.

AKTUÁLNÍ SEZNAM SBĚRNÝCH MÍST NAJDETE ZDE

Nahoru