Dovozci a výrobci

Koho se povinnost daná zákonem dotýká?

Financování recyklace solárních panelů uvedených na trh po dni 1. 1. 2013 je dle zákona o odpadech přeneseno na výrobce.

Podle zákonné definice je výrobcem fyzická nebo právnická osoba oprávněná k podnikání, která bez ohledu na způsob prodeje, včetně použití prostředků komunikace na dálku:

  1. pod vlastní značkou vyrábí a prodává elektrozařízení, nebo
  1. prodává pod vlastní značkou elektrozařízení vyrobená jinými dodavateli, neobjevuje-li se na zařízení značka osoby podle bodu 1, nebo
  1. v rámci své podnikatelské činnosti dováží elektrozařízení do České republiky, nebo tato elektrozařízení uvádí v České republice na trh.

 

 

Nahoru