Ke stažení

O nás

Výpis z OR
Rozhodnutí MŽP o provozování kolektivního systému od 15. srpna 2018
Rozhodnutí MŽP o provozování kolektivního systému do 14. srpna 2018
Prohlášení společnosti REMA PV Systém, a.s. k podmínkám zpracování osobních údajů při zajišťování plnění povinností výrobců

Legislativa

Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů
Zákon č. 184/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech
Zákon č. 165/2012 Sb. o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/19/EC ze dne 4. července 2012
Vyhláška č. 200/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 352/2005 Sb.
Vyhláška č. 352/2005 Sb. o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady

Výrobci a dovozci

Metodika pro výkaznictví

Provozovatelé

Metodika pro fakturaci

Nahoru