O nás

REMA PV Systém je neziskově hospodařící akciová společnost, která vznikla pro splnění povinností daných novelou zákona o odpadech v roce 2012. REMA PV Systému navazuje na aktivity společností REMA Systém a REMA Battery.

Hlavním smyslem činnosti REMA PV Systému je ochrana životního prostředí – zabezpečením efektivního systému zpětného odběru a recyklace solárních panelů.

REMA PV Systém se v rámci své činnosti zaměřuje na řešení problematiky solárních panelů a jiných solárních komponentů. Financování činností REMA PV Systému je zajištěno na základě finančního příplatku, který se od 1. 1. 2013 připočítává k ceně výrobku. Je pro všechny klienty v rámci REMA PV Systému závazný a pro daný výrobek vždy stejný tak, aby neskýtal konkurenční výhodu. Pro solární panely uvedené na trh před 1. 1. 2013 je povinnost naplňovaná skrze provozovatele, kteří měli povinnost registrovat se u kolektivního systému a podílet se na financování v letech 2014 až 2018.

Nahoru