Povinnosti REMA PV

Povinnosti REMA PV Systému vůči provozovatelům solárních elektráren

REMA PV se zavazuje, že za provozovatele převezme veškeré povinnosti definované zákonem o odpadech a navazující legislativou za panely vykázané v rámci kolektivního systému, za něž bude řádně odváděn recyklační příspěvek.

Zajistíme pro Vás:

  • Demontáž solárních panelů Vaší solární elektrárny
  • Zpětný odběr a oddělený sběr Vašich panelů
  • Přepravu solárních panelů ze sběrných míst ke zpracovatelům, kteří jsou oprávněni a mají dostatečné kapacity, aby splnili cíle využití dané evropskou směrnicí WEEE
  • Povedeme průkaznou, úplnou a přehlednou evidenci zpětně odebraných a odděleně sebraných solárních panelů, kterou předáme podle zákona Ministerstvu životního prostředí
  • Podporu a spolupráci při kontrole ČIŽP a odborné poradenství při řešení otázek spojených s nakládáním se solárními panely z hlediska odpadů

Skupina REMA se standardně podrobuje finančnímu auditu ze strany renomovaných auditorských firem a každoročně zveřejňuje svou výroční zprávu.

Nahoru