Služby

Zákonná povinnost neznamená jen starosti.

Vstupem do kolektivního systému si zajistíte komplexní službu recyklace solárních panelů z Vaší elektrárny.
Služba recyklace se skládá z několika činností, které postupně zajistí deinstalaci, sběr, logistiku, zpracování, administrativu a správu a poradenství.

Deinstalace
Zajistíme Vám deinstalaci Vašich panelů jako součást naší služby.

Přeprava
Sběr a logistika budou zajištěny následujícími způsoby:

  • Panely bude možné odevzdat v místech zpětného odběru
  • Panely bude možné přímo odvézt z místa elektrárny
  • Panely bude možné deinstalovat a odvézt z místa elektrárny
  • Panely půjde samozřejmě odevzdat ve sběrném dvoře

Záleží na Vás, jaká varianta Vám bude nejlépe vyhovovat. Jakmile budete chtít recyklaci zajistit, stačí nás kontaktovat nebo si zadat požadavek přímo v našem systému.

Recyklace
Zpracování solárních panelů je již pár let součástí výzkumu několika zpracovatelských firem. Zpracování může probíhat termickou nebo chemickou cestou. REMA PV si vybrala za partnera firmu Galmet, která je součástí firmy Kovohutě. Firma Galmet vyvinula chemickou metodu, která dokáže využít jednotlivé materiálové frakce, a zajistit splnění cílů dané evropskou legislativou. Volba česká firmy také sníží logistickou náročnost procesu likvidace.
Celková bilance recyklace a výtěžnost je velmi důležitá, protože se promítne do celkové ceny likvidace.

Administrativa – práva klienta a podpora při kontrole ČIŽP
Provozovatelé solárních elektráren mají jedinou možnost, jak splnit svoji zákonnou povinnost, to je zaregistrovat se u kolektivního systému.

Financování
Jednorázový příspěvek je splatný v roce 2018.
Peníze budou uloženy na tzv. vázaném účtu, který bude pod dozorem České národní banky.
Fond může investovat do přesně definovaných instrumentů tak, aby držel krok s inflací a nedošlo k znehodnocení peněz.
V okamžiku, kdy dojde k likvidaci solární elektrárny, vystavíme Vám zúčtování podle zákonem daného vzorce a metodiky.

Metodika výpočtu a vzorec příspěvku
Reálná cena recyklace odpadu ze solárních panelů je stanovena s ohledem na zajištění nákladů odděleného sběru, zpětného odběru, logistiky a zpracování odpadu ze solárních panelů. Vzorec ukazuje částku v korunách za kilogram odpadu ze solárních panelů.

Reálná cena se bude řídit tímto vzorcem:

P=NosNpř + Nzpr + Nadm – Pds
P=cena recyklace 1 Kg odpadu ze solárních panelů

Nos         =             náklady na zpětný odběr a oddělený sběr 1 Kg odpadu ze solárních panelů = deinstalace

Npř        =             náklady na zajištění logistiky 1 Kg odpadu ze solárních panelů = přeprava

Nzpr      =             cena zpracování 1 Kg odpadu ze solárních panelů = recyklace

Nadm    =             náklady na administrativu 1 Kg odpadu ze solárních panelů = administrativa

Pds         =             výnosy z prodeje recyklovaných druhotných surovin získaných z 1 Kg odpadu ze solárních panelů = výnos z recyklace

Nahoru