Z vyhlášky

 

  • Výše příspěvku se počítá jako násobek hmotnosti všech solárních panelů v každé solární elektrárně a sazby 8,50 Kč/kg (podle přílohy č. 10), (§14b, odst. 1)
  • Peněžní prostředky vybrané od provozovatelů solárních elektráren v rámci plnění jejich povinností podle §37p odst. 2 zákona a výnosy z jejich dočasného investování mohou být použity výhradně na zajištění financování předání ke zpracování, využití a odstranění elektroodpadu z těch solárních panelů, na které byly tyto peněžní prostředky určeny, včetně nezbytných administrativních nákladů spojených s plněním těchto povinností. (§14b, odst. 2)
  • Peněžní prostředky musí být kontrolovatelné – prostředky jsou ukládány na zvláštní bankovní účet §14b, odst. 3 a zůstatek je reportován MŽP (§6, odst. 2h)
  • Peněžní prostředky mohou být dočasně investovány do specifikovaných instrumentů (§14b, odst. 4)

 

 

 

Nahoru