Ke stažení

Výroční zprávy

Výroční zpráva 2019
Výroční zpráva 2018
Výroční zpráva 2017
Výroční zpráva 2016
Výroční zpráva 2015
Výroční zpráva 2014
Výroční zpráva 2013
Výroční zpráva 2012
Výroční zpráva 2011
Výroční zpráva 2010
Výroční zpráva 2009
Výroční zpráva 2008
Výroční zpráva 2007

Dovozci a výrobci

Jak nahlásit změnu údajů
Informace k vykazování tonerových/inkoustových kazet s elektrickými částmi dle hmotnosti bez náplně

Legislativa

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů
Zákon č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností
Vyhláška č. 352/2005 Sb., o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady
Příloha č. 1 k vyhlášce č. 352/2005 Sb. – seznam podskupin elektrozařízení52.69 KB
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/19/EU ze dne 4.července 2012 o odpadních elektrických a elektronických zařízeních
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2017/2102 ze dne 15. listopadu 2017, kterou se mění směrnice 2011/65/EU o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních

Místa zpětného odběru

Doklad o převzetí elektrozařízení, baterií a akumulátorů s ukončenou životností v místě zpětného odběru
Podmínky shromažďování elektrozařízení, elektroodpadů

Katalog označení MZO:

REMA Systém

Vyjádření REMA k problematice zpětného odběru a hlášení produkce odpadu
Certifikát ISO 9001 a ISO 14001
Environmentální Prohlášení o Produktu EPD
Rozhodnutí MŽP o provozování kolektivního systému od 15. srpna 2018
Rozhodnutí MŽP o provozování kolektivního systému do 14. srpna 2018
Rozhodnutí MŽP o zápisu pro historická elektrozařízení
Prohlášení společnosti REMA Systém, a. s. k podmínkám zpracování osobních údajů při zajišťování plnění povinností výrobců
Možnosti svozů elektrozařízení a baterií
Logo REMA

REMA NEWS / Zpravodaj

2020 prosinec
2019 prosinec
2018 prosinec
2017 prosinec
2016 prosinec
2015 prosinec
2014 prosinec
2014 červen
2013 prosinec
2013 červen

Nahoru