Rozhodnutí soudu

Obdrželi jsme Rozhodnutí soudu ze dne 17.12.2010, kterým dochází ke zrušení rozhodnutí bývalého ministra ŽP Libora Ambrozka. Tento stav prakticky znamená, že v současné době není určen správce financování tzv. historického elektroodpadu. Pro výrobce a dovozce je to dobrá zpráva, neboť se mohou chovat svobodně a podle své vůle si zvolit Kolektivní systém, který jim vyhovuje. Celý rozsudek, který nabyl právní moci 11.1. 2011, je ke stažení zde.

Nahoru