Seminář nejen pro Zelené firmy s tématem „Budoucnost zpětných odběrů“

Devátý ročník Semináře nejen pro Zelené firmy s názvem „Budoucnost zpětných odběrů“ proběhl dne 18.10.2018 v krásných prostorách Mendelovy univerzity v Brně. Úvodní slovo pronesl pan doc. Ing. Tomáš Vítěz, Ph.D., který je garantem studia Technologie odpadů. Přivítal bývalé studenty/tky univerzity, kteří se i nadále věnují oboru, zástupce firem a institucí. V dopolední části se přednášející se věnovali meziobecní spolupráci v odpadovém hospodářství, aktuálním výzvám v oblasti zpětného odběru elektrozařízení, biometanu a budoucnosti zpětného odběru. Odpolední část pokračovala budoucností v praxi, tématem „modrá je dobrá, ale zelená je lepší“, chytrými systémy sběru a svozu komunálních odpadů, a také Sběrnými surovinami UH.
Děkujeme a těšíme se zase za rok!

Nahoru