Seminář

V roce 2010 jsme začali pořádat semináře pro Zelené firmy i širokou veřejnost. Semináře řeší problematiku odpadového hospodářství včetně zpětného odběru, novinky z oblasti trvale udržitelného života a CSR. Na semináři mají nejen Zelené firmy možnost vyměnit si zkušenosti a dozvědět se, jak k této problematice přistupují velké i malé společnosti, státní správa a další subjekty působící v ČR.

Seminář 2018

Budoucnost zpětných odběrů. Téma pro devátý ročník Semináře nejen pro Zelené firmy, který se uskuteční 18. 10. 2018. V rámci přednášek se odborníci zaměří na přínos zpětného odběru pro firmy, na problematiku recyklace a zpracování elektrozařízení, výzkum na poli odpadového hospodářství či na vzrůstající poptávku komplexního řešení služeb v odpadovém hospodářství.

Základní informace

Název: Semináře nejen pro Zelené firmy
Téma semináře: Budoucnost zpětných odběrů
Termín konání: 18. 10. 2018, od 9:30 – 16:45
Adresa konání: Mendelova univerzita, Zemědělská 1/1665, Brno 613 00
Cena: bez poplatku

Na semináři vystoupí například zástupci společností

 • Ministerstvo životního prostředí
 • HANTÁLY a.s.
 • Sběrné suroviny UH, s.r.o
 • ČEZ Distribuce, a.s.
 • Gatema a.s.
 • Mendelova univerzita v Brně

Registrace na seminář

V případě Vašeho zájmu se můžete zaregistrovat prosřednictvím telefonické registrace.

Seminář 2017

V pořadí již osmý ročník Semináře nejen pro Zelené firmy proběhl 2. 11. 2017 v Konferenčním centru VŠCHT Praha. Semináře se účastnilo 70 zástupců firem různých odvětví, které spojoval zájem dozvědět se zajímavosti z oblasti zpětného odběru elektrozařízení a baterií. Stěžejním tématem semináře, rozděleného do 8 přednáškových bloků, byly Trendy a význam zpětného odběru vybraných výrobků.

Na semináři vystoupili zástupci níže uvedených společností

 • Ing. Hana Bendová, Ph.D., UNIPETROL RPA s přednáškou „Předcházení vzniku odpadů v chemickém průmyslu“
 • Ing. Bohumil Černík, Ph.D. s přednáškou „Výrobky odebrané v rámci zpětného odběru v ČR jako zdroj kritických surovin“
 • Ing. Tomáš Vávra, Ministerstvo životního prostředí s přednáškou „Současnost a budoucnost zpětného odběru odpadních elektrozařízení“
 • Lucie Zrnovská, PRAKTIK system s.r.o. s přednáškou „Zpracování chladících zařízení – využití recyklovaných materiálů“
 • Adriana Dergam, Vodafone Czech Republic a.s. s přednáškou „Odpovědná výroba a spotřeba – život jednoho telefonu“
 • Ing. David Vandrovec, REMA Systém, a.s. s přednáškou „Chytrá recyklace“
 • Paulina Jirsová, Československá obchodní banka, a. s. s přednáškou „Environmentální přístupy v ČSOB“
 • Ing. David Chytil, REMA Systém, a.s. s přednáškou „Příklady dobré praxe a činnost kontrolních orgánů“

Reakce účastníků na seminář

Bc. Jana Turková – ŠKODA AUTO a.s.: „Seminář naplnil mé očekávání. Uvítala jsem přednášku Ing. Vávry z MŽP. Současně bych ráda poděkovala kolektivu pracovníků REMY za jejich vstřícný přístup a operativu.“

Ondřej Bednář – ESA s.r.o.: „Seminář se mi líbil, pro mne byl přínosem.“

Jiří Ošťádal – Finanční úřad pro Olomoucký kraj: „Jsem ročník 1950 a mohu říci, že na semináři REMA se vždy dozvím něco nového a nikdy jsem se nezklamal. Děkuji.“

Šárka Kaizarová, Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj: „Váš seminář se mi líbil, dozvěděla jsem se mnoho zajímavého. Užitečný seminář, přínosné informace a zkušenosti z praxe, zajímavá témata a diskuze. Spokojenost s kvalitou celého vzdělávacího programu. Poděkování za Vaše pozvání a organizačnímu týmu za skvěle odvedenou práci. Budu se těšit na další setkání.“

Seminář 2016

Seminář 2015

Seminář 2014

Seminář 2013

Seminář 2012

Seminář 2011

Seminář 2010

Nahoru