Seminář

V roce 2010 jsme začali pořádat semináře pro Zelené firmy i širokou veřejnost. Semináře řeší problematiku odpadového hospodářství včetně zpětného odběru, novinky z oblasti trvale udržitelného života a CSR. Na semináři mají nejen Zelené firmy možnost vyměnit si zkušenosti a dozvědět se, jak k této problematice přistupují velké i malé společnosti, státní správa a další subjekty působící v ČR.

Seminář 2019

Ve čtvrtek 3. 10. 2019 se uskutečnil desátý ročník Semináře nejen pro Zelené firmy, který proběhl v Konferenčním centru SÁZAVA VŠCHT Praha. Ústředním tématem bylo Oběhové hospodářství a jeho aktuální dopady a budoucí příležitosti ve zpětném odběru elektrozařízení, baterií a akumulátorů.

S tématem „Politika druhotných surovin“ vystoupila Ing. Pavlína Kulhánková z Ministerstva průmyslu a obchodu, téma „Posilování materiálového využití v odpadovém hospodářství“ představil za společnosti REMA Ing. David Vandrovec, Ing. Martin Zemek, Ph D. z České inspekce životního prostředí představil „Některé současné problematické aspekty nakládání s elektroodpady a plasty.

Ing. Petr Janda z RECYKLACE EKOVUK, a.s. seznámil publikum se „Zpracováním světelných zdrojů“, Mgr. Jana Turková přednesla za ŠKODA AUTO „Strategii GreenFuture“, Konica Minolta představila prostřednictvím Petra Atanasčeva téma „Konica Minolta a její vztah k životnímu prostředí“, za GLOBAL RECYCLING a.s Ing. Ondřej Neubauer promuvil o „Zpracování plastů a jejich následném využití“ a Pavlína Svobodová, DiS. za REMA zakončila seminář prezentací „Zelené firmy jako příklady dobré praxe“.

Seminář 2018

Seminář 2017

Seminář 2016

Seminář 2015

Seminář 2014

Seminář 2013

Seminář 2012

Seminář 2011

Seminář 2010

Nahoru