Seminář

V roce 2010 jsme začali pořádat semináře pro Zelené firmy i širokou veřejnost. Semináře řeší problematiku odpadového hospodářství včetně zpětného odběru, novinky z oblasti trvale udržitelného života a CSR. Na semináři mají nejen Zelené firmy možnost vyměnit si zkušenosti a dozvědět se, jak k této problematice přistupují velké i malé společnosti, státní správa a další subjekty působící v ČR.

Seminář 2020

Ve čtvrtek 10. 9. 2020 se uskutečnil jedenáctý ročník Semináře nejen pro Zelené firmy, který proběhl v Agronomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně. Letošním stěžejním tématem byla „Chytrá recyklace – udržitelné nakládání s vybranými výrobky a odpady.“ Hned v úvodu přítomné přivítal zástupce university Ing. Tomáš Koutný Ph.D.

Kromě aktivní účasti v projektu Zelená firma, kdy firmy chápou, že elektroodpad a baterie jsou obzvláště nebezpečným odpadem a posílají jej proto spolu se svými zaměstnanci k recyklaci, jsou i další „zelené“ aktivity firem velmi nápadité a různorodé. Jednou z přednášek proto bylo představení projektu Zachraňte včely ryze technické firmy EPRIN Bc. Davidem Sedlákem. Stejně zajímavá byla i další nabídka přednášek. S tématem „Etická ochrana životního prostředí“ vystoupil za společnosti REMA Ing. David Vandrovec, téma „Zelená firma – administrativně-provozní agenda a podpora projektu“ za společnosti REMA přednesl Ing. David Chytil a Pavlína Sporková, DiS. „Činnosti ČIŽP v oblasti odpadového hospodářství“ představil Ing. Jiří Pol z České inspekce životního prostředí a velice zajímavý byl vstup a následnou bohatou diskusí Ing. Olgy Dočkalové z Technických služeb Malá Haná na téma „Technické služby Malá Haná míří ekologickou cestou ke správnému třídění odpadů“.

V druhé půli dne vystoupil Ing. Vlastimil Slaný a Ing. Robert Rouš za Mendelovu univerzitu v Brně s tématem „Moderní trendy v dálkovém odečtu a přenosu dat v oblasti nakládání s odpadem (sledování jeho množství)“, pak bylo na programu „Cirkulární hospodářství při zpracování chladících zařízení“ v podání Ing. Zbyňka Vilíma ze společnosti RUMPOLD-RCHZ s.r.o., další v pořadí byl František Horsák, který přiblížil „Uplatňování a zaměstnávání osob se zdravotním znevýhodněním v úseku likvidace elektroodpadu, technicko-demontážní dílně“ a závěr patřil již zmiňované firmě EPRIN.

Téma recyklace je v dnešní době více než aktuální a ve společnosti velice diskutované. V současné době zvýšeného zájmu o ekologické otázky silně rezonuje téma odpovědnosti k životnímu prostředí i ve sféře byznysu, kde se promítá do takzvané společenské odpovědnosti firem (CSR). Čím dál více tuzemských i světových firem se proto snaží být ekologicky odpovědnými. To, jak se firma staví k tématům CSR včetně ekologie a udržitelnosti, přitom velmi zajímá jednak její zaměstnance, ale i klienty. Letošní seminář a zájem o přednášky tento trend zcela jasně potvrdil.

Reakce účastníků na seminář

  • Taťána Gunárová, CVP Galvanika s.r.o.: „Příjemně strávený den plný zajímavých informací, děkuji.“
  • Katarína Kratochvílová, RICOH Czech Republic s.r.o.: „Zajímavé téma, profesionální příprava jako každý rok.“
  • Markéta Veličková, ČEZ Distribuce a.s.: „Líbí se mi pestrost témat a zástupců firem a státních orgánů. Děkuji za med a omalovánku pro dceru.“

Seminář 2019

Seminář 2018

Seminář 2017

Seminář 2016

Seminář 2015

Seminář 2014

Seminář 2013

Seminář 2012

Seminář 2011

Seminář 2010

Nahoru