Seminář 2010

První seminář se uskutečnil 21. 4. 2010 v TOP Hotelu Praha a hlavní téma bylo „Společenská odpovědnost firem a nakládání s odpady„.

Přednášky pozvaných odborníků si přišlo poslechnout téměř 50 účastníků a po každé přednášce probíhala živá diskuse. Příjemným zpestřením semináře bylo vystoupení Robotmana Stanleyho Povody, který na seminář přivedl svého přítele robota WD-40.

Na semináři vystoupili

  • Bc. Petr Huptych, Grant Help, s.r.o.
  • Ing. David Vandrovec, Telefónica O2 Czech Republic, a.s.
  • Ing. Petr Ondráček, Škoda Auto a.s.
  • Ing. David Beneš, REMA Systém, a.s.
  • Ing. Eva Tylová, Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP)
  • Ing. Marek Novák, Skanska a.s.
  • Mgr. Veronika Veverková, Fórum dárců
  • Marcela Pokorná, IKEA Česká republika, s.r.o.

Reakce na seminář

Ing. Josef Bulka:Seminář byl velice dobře zorganizován, přednášky byly velmi dobře připravené, prostě nic nezaskřípalo. Za velmi dobré považuji i fakt, že přednášky byly jak ze strany výrobních firem, tak od zástupců státní správy. Zajímavé by jistě bylo i zařazení přednášky na zvolené téma od některé malé či střední firmy, která působí na českém trhu, pokud by se podařilo toto zajistit.

Ing. Marek Novák:Dobře připravené, téma přes širší záběr činností, pro mě přínos jednak lepší orientaci v CSR, a také v tom co „hýbe“ jinými oblastmi lidských činností.“

Ivana Honzíková:Seminář byl velice poutavý. Nejednalo se pouze o suchý výklad, což upoutalo jistě pozornost všech přítomných. Např. názorné příklady, zajímavé prezentace, nápaditost otázek i odpovědí, ochota diskutovat. Velmi poučné a motivující!“

Ing. Petr Ondráček:Seminář měl nadstandardně kvalitní výběr přednášejících subjektů. Každý si mohl ze semináře něco odnést. Potvrdilo se, že i když firmy věnují hodně úsilí ekologickému pilíři CSR, nelze jej oddělit i od těch ostatních (především sociálního). To se projevilo téměř ve všech prezentacích. Jediná věc, co mi tam chyběla, bylo zastoupení municipalit (přece jenom mají s odpady co do činění a mají v této oblasti obrovský potenciál)

Markéta Charvátová:Seminář byl zajímavý tím, že jsem mohla porovnat svoje zkušenosti s kolegy z jiných, také velkých firem, – specifické otázky. Setkání bylo inspirující pro další práci. Bylo velmi inspirativní slyšet, jak dělají CSR velké firmy. Myslím si, že by lidé a firmy měli konat v duchu CSR a trvale udržitelného rozvoje, nikoliv jen na základě maximalizace zisku. Je potřeba přírodě a společnosti vykompenzovat způsobené negativní vlivy související s podnikáním či výrobou, a snažit se je v dlouhodobém horizontu omezit či úplně odstranit.

Nahoru