Seminář 2012

Dne 6. 6. 2012 proběhl třetí ročník „Semináře nejen pro Zelené firmy“. Letošním tématem byly Novinky v oblasti recyklace elektroodpadů. I letos byla hojná účast a přednášky se zaujetím poslouchalo 40 účastníků. Příjemným zpestřením semináře byla komentovaná prohlídka Toulcova Dvora, ve kterém se letošní seminář konal.

Na semináři vystoupili

  • Ing. Martin Zemek, Ph.D., ČIŽP s přednáškou Problematika zpětného odběru elektrozařízení z pohledu kontrolního orgánu
  • Jiří Pejčoch, D+P Rekont s.r.o. s přednáškou Technologie na recyklaci chladících zařízení
  • Ing. Věra Hudáková, Centrum pro hospodaření s odpady (CeHO) s  přednáškou Elektroodpady a ochrana životního prostředí
  • Ing. Marie Tichá, MT KONZULT s přednáškou Posuzování životního cyklu produktových systémů
  • Ing. Pavel Růžička, EMPRESS o.s. s přednáškou Vstupní hodnocení udržitelné spotřeby a výroby
  • Mark Martin, Amnesty International Česká republika s přednáškou Lidé na jedno použití – jak souvisí odpad s lidskými právy
  • Mgr. Lenka Drápalová, REMA Systém, a.s. s přednáškou Trendy a poznatky z oblasti elektroodpadů

Reakce účastníků na seminář

Ing. Jana Nehybová – A.P.E. s.r.o.: „Seminář předčil mé očekávání. Zaznělo mnoho doplňujících i pro mne nových informací o nastavení systému zpětného odběru. Toulcův dvůr byl vynikajícím místem pro konání takové akce. Ostatní služby byly rovněž vynikající. Organizace byla perfektní. Velice se mi líbilo řazení přednášek a především to, že se nejednalo pouze o přednášky týkající se výhradně zpětného odběru, ale i o přednášky zpracovatelů, veřejné správy a přednášky úzce související s problematikou ochrany ŽP.“

Ing. Martina Plačková – ČEZ Energetické služby, s.r.o.: „Seminář se mi líbil, přednášky byly zajímavé, místo bylo vybráno pěkně, příjemné zelené místo v Praze.“

Ing. František Gregor – Ministerstvo životního prostředí České republiky: „Seminář byl velmi dobře připraven. Aktuální byla výstava Trash Made, včetně přednášky o pomoci rozvojovým zemím třetího světa. Seminář splnil má očekávání.“

Věra Šilhavá – Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v.v.i.: „Seminář je vždy prima a takovým firmám, jako je REMA Systém, a.s. velmi fandím. Je bohužel velká škoda, že je  stále málo těch, kteří chtějí nějakým rozumným způsobem naši malou zemičku  a nejen tu chránit!“

Nahoru