Seminář 2013

Dne 17. 10. 2013 proběhl čtvrtý ročník „Semináře nejen pro Zelené firmy“ s tématem Vývojové trendy v oblasti vysloužilých elektrozařízení a odpadového hospodářství. Čtvrtý ročník se konal poprvé na Moravě, na Ústavu zemědělské, potravinářské a environmentální techniky Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně. Plný sál se 60 účastníky vyslechl 8 přednášek, včetně komentované prohlídky speciálních laboratoří univerzity.

Na semináři vystoupili

  • Ing. Martin Zemek, Ph.D., ČIŽP s přednáškou Problematika zpětného odběru elektrozařízení z pohledu kontrolního orgánu
  • Ing. et Ing. Tomáš Hlavenka, MBA; STKO, spol. s r.o s přednáškou Regionální integrovaný (inteligentní) systém nakládání s odpady
  • Ing. Martina Šimůnková; Nemocnice Na Bulovce s přednáškou Specifické odpady ze zdravotnictví včetně zpětného odběru
  • Mgr. Milan Geršl, Ph.D; Mendelova univerzita v Brně s přednáškou Možnosti využití přenosného rentgenofluorescenčního analyzátoru v odpadovém hospodářství
  • Ing. Ondřej Hylák; WEEE, a.s. s přednáškou Logistika zpětného odběru elektrozařízení a možnosti opětovného použití zpětně odebraných výrobků
  • Petr Kubernát; REMA Systém, a.s. s přednáškou Vývoj skupiny REMA
  • Ing. Pavel Fejt; Siemens, s.r.o., odštěpný závod Industrial Turbomachinery s přednáškou Systém zabezpečení odpadového hospodářství ve společnosti Siemens, s.r.o., o. z. Industrial Turbomachinery
  • Ing. Jana Nehybová; A.P.E. s.r.o. s přednáškou Podniková ekologie firem

Reakce účastníků na seminář

Ing. Michal Huňař – Senergos, a.s.: „Rád bych poděkoval společnosti REMA Systém za pozvání na seminář týkající se odpadového hospodářství v oblasti vysloužilých elektrozařízení konaný dne 17.10.2013 na MZLU v Brně. Po organizační stránce není dle mého názoru co vytknout, profesionální přístup od poskytování včasných a podrobných informací prostřednictvím elektronické korespondence před zahájením semináře až po samotné zorganizování semináře včetně možností občerstvení. Seminář byl z mého celkového pohledu zvládnut na jedničku a v případě konání příštího semináře budu rád za opětovné pozvání.“

Ing. Vlastimil Hanzl – KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s.: „Děkuji za vynikající organizaci, výběr místa a náplň včerejšího semináře v Brně. Seminář hodnotím jako velice přínosný a chválím celkový přednes. Velice mne překvapila celková pozitivní atmosféra, vydržel jsem až do konce.“

Mgr. Hana Svobodová „Tato akce byla pro mne příjemným zpestřením mezi školeními zaměřenými čistě na holá legislativní fakta v oblasti životního prostředí. Velmi oceňuji poznatky z praxe o fungování zpětného odběru a odpadového hospodářství u různých společností. Také krátké exkurze v laboratořích a přednáška o analytických metodách byly velmi zajímavé.“

Nahoru