Seminář 2014

Dne 23. 10. 2014 na Mendelově univerzitě v Brně proběhl již 5. ročník „Semináře nejen pro Zelené firmy“. Opět bylo přichystáno 8 přednášek, které propojily praxi a vývoj zpětného odběru výrobků jako jednu z možností prevence vzniku odpadů s komplexním odpadovým hospodářstvím.

Na semináři vystoupili zástupci níže uvedených společností

  • Ing. Martin Zemek, Ph.D.; Česká inspekce životního prostředí s přednáškou Zpětný odběr OEEZ – nová právní úprava z pohledu kontrolního orgánu
  • Ing. Tomáš Vítěz, Ph.D., Ing. Tomáš Koutný; Agronomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně, Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky s přednáškou Analýza tonerů rentgenofluorescenčním analyzátorem + prohlídka vybraných laboratoří
  • Ing. Michal Huňař; Senergos, a.s. s přednáškou Senergos, a.s. – specializované energetické služby/li>
  • Ing. Tomáš Houserek; Poclain Hydraulics, s.r.o. s přednáškou Odpadové hospodářství se zaměřením na likvidaci průmyslových procesních vod
  • Ing. Marcel Meravý, Vladimír Plaček; Krajská nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně s přednáškou Zelená firma – zelená nemocnice<
  • Ing. Pavel Janeba; European Data Project s.r.o. s přednáškou Systém nakládání s odpady ve společnosti European Data Project s.r.o. a spolupráce se společností REMA Systém a.s.
  • Ing. Jiří Micenko; HUKOS s.r.o. s přednáškou Nové možnosti ručních rentgenových spektrometrů
  • Ing. David Vandrovec; skupina REMA s přednáškou Vysloužilá elektrozařízení jako zdroj příležitostí

Reakce účastníků na seminář

Ing. Jan Filipčík – Šmeral Brno a.s.: „Seminář dotýkající se tématu zpětného odběru a využití vysloužilých elektrozařízení a elektroodpadu hodnotím z mého pohledu jako velmi přínosný. Byť jde již o pátý ročník semináře, myslím, že má obsahově stále co nabídnout. Cením si příjemné přátelské atmosféry v průběhu, ať již během jednotlivých přednášek, tak i během návštěv různých částí Mendelovy univerzity v rámci exkurzí do laboratoří. Na závěr bych rád zmínil dobře zvolené prostředí pro konání semináře, i možnost shlédnout prezentaci výrobků Trash Made.“

Ing. Michaela Riegerová – LARS Chemie, spol. s r.o.: „Velká spokojenost s organizací akce a různorodostí semináře. Přeji hodně zdaru do dalších akcí.“

Ing. Petra Tylichová – VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.: „Zajímavé přednášky + exkurze laboratoří = přínosný seminář“

Nahoru