Seminář 2016

Sedmý ročník „Semináře nejen pro Zelené firmy“ proběhl 20.10.2016 v prostorách Mendelovy univerzity v Brně. Pro účastníky bylo přichystáno 8 přednášek, jejichž ústředním tématem byl Zpětný odběr – příležitost pro efektivitu společností. I letos byla hojná účast a připravené přednášky se zaujetím poslouchalo 60 účastníků. V rámci semináře se odborníci zaměřili na problematiku oběhového hospodářství v České republice, na opětovné a materiálové využití odpadu.

Na semináři vystoupili zástupci níže uvedených společností

  • Ing. et Ing. Tomáš Hlavenka, MBA, SAKO Brno, a.s. s přednáškou „Chytré popelnice“
  • Jiřina Blatová, Vetrpack Moravia Glass a.s.
  • Pavla Kusová, dm drogerie markt s.r.o. s přednáškou „Trvalá udržitelnost v dm“
  • Ing. Pavel Švelch s přednáškou „TSR Czech Republic s.r.o.“
  • Bc. Ing. Jan Kudělka, Mendelova univerzita v Brně s přednáškou „Analýza prvkového složení elektroodpadu“
  • Ing. David Vandrovec, REMA Systém, a.s. s přednáškami „Zpětný odběr výrobků a příležitost pro efektivitu společností“
  • Michal Kecl s přednáškou „EKO Logistics s.r.o.“
  • Ing. Tomáš Vávra, Ministerstvo životního prostředí s přednáškou „Legislativa v oblasti sběru vysloužilých elektrozařízení“

Reakce účastníků na seminář

Ing. Adéla Chládková – Ripkov Trade, s.r.o.: „Překvapilo mě, že p. Vandrovec přetáhl o 100% času, musela jsem si přebukovat autobus 🙂 Jinak OK. Profesionálně připravený, dobře organizovaný, pěkné prezentace.“
Šárka Kaizarová – Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj: „Kvalitní, zajímavý, užitečné informace, děkuji za možnost účastnit se Vašeho semináře.“
Radovan Debnár, MBA – O2 Czech Republic a.s.: „Seminář má stále zajímavější témata a je vidět, že problematika zpětného odběru jde ruku v ruce s dobou. Projekt ZELENÁ FIRMA má určitě smysl!“
Ing. Pavel Švelch – TSR Czech Republic s.r.o.: „Zajímavé, poučné, v mnohém inspirující.“

Nahoru