Seminář 2018

Budoucnost zpětných odběrů. Téma pro devátý ročník Semináře nejen pro Zelené firmy, který se uskutečnil 18. 10. 2018. V rámci přednášek se odborníci zaměřili na přínos zpětného odběru pro firmy, na problematiku recyklace a zpracování elektrozařízení, výzkum na poli odpadového hospodářství či na vzrůstající poptávku komplexního řešení služeb v odpadovém hospodářství.

Na semináři vystoupili zástupci níže uvedených společností

  • Stanislava Bílková, HANTÁLY a.s. s přednáškou „Meziobecní spolupráce v odpadovém hospodářství“
  • Mgr. Matěj Čermák, Ministerstvo životního prostředí s přednáškou „Aktuální výzvy v oblasti zpětného odběru elektrozařízení“
  • doc. Ing. Tomáš Vítěz, Ph.D. s přednáškou „Biometan – naše perspektiva?“
  • Ing. Veronika Hurtová, ČEZ Distribuce, a. s. s přednáškou „Budoucnost zpětného odběru“
  • Ing. David Vandrovec, Společnosti REMA s přednáškou „Budoucnost v praxi“
  • Ing. Pavel Zouhar, Gatema a.s. s přednáškou „Modrá je dobrá, ale zelená je lepší“
  • Ing. et Ing. Tomáš Hlavenka, MBA, ASHPA oběhová hospodářství, s.r.o. s přednáškou „Chytré systémy sběru a svozu komunálních odpadů“
  • Bc. Filip Hylák, Sběrné suroviny UH, s.r.o. s přednáškou „Sběrné suroviny UH, s.r.o., zpracovatel pro KS REMA“

Reakce účastníků na seminář

Jiří Ošťádal – Finanční úřad pro Olomoucký kraj: „Velmi poučný a inspirativní seminář. Děkuji.“

Ing. Michaela Sedláčková – mdexx Magnetronic Devices s.r.o.: „Dotkl se mnoha odvětví a problematiky a tím navedl posluchače k dalšímu pátrání a vzdělávání.“

Ing. Veronika Kočanová – Quadient®: „Pro mě velice přínosné. Líbilo se mi, že přednášející uváděli konkrétní příklady z jejich firem a také, že seminář se netýkal pouze EEZ, ale také odpadového hospodářství obecně.“

Mgr. Petra Doláková – ENVIFORM a.s.: „Seminář byl pro mě plný nových informací.“

Nahoru