Seminář 2019

Ve čtvrtek 3. 10. 2019 se uskutečnil desátý ročník Semináře nejen pro Zelené firmy, který proběhl v Konferenčním centru SÁZAVA VŠCHT Praha. Ústředním tématem bylo Oběhové hospodářství a jeho aktuální dopady a budoucí příležitosti ve zpětném odběru elektrozařízení, baterií a akumulátorů.

S tématem „Politika druhotných surovin“ vystoupila Ing. Pavlína Kulhánková z Ministerstva průmyslu a obchodu, téma „Posilování materiálového využití v odpadovém hospodářství“ představil za společnosti REMA Ing. David Vandrovec, Ing. Martin Zemek, Ph D. z České inspekce životního prostředí představil „Některé současné problematické aspekty nakládání s elektroodpady a plasty.

Ing. Petr Janda z RECYKLACE EKOVUK, a.s. seznámil publikum se „Zpracováním světelných zdrojů“, Mgr. Jana Turková přednesla za ŠKODA AUTO „Strategii GreenFuture“, Konica Minolta představila prostřednictvím Petra Atanasčeva téma „Konica Minolta a její vztah k životnímu prostředí“, za GLOBAL RECYCLING a.s Ing. Ondřej Neubauer promuvil o „Zpracování plastů a jejich následném využití“ a Pavlína Svobodová, DiS. za REMA zakončila seminář prezentací „Zelené firmy jako příklady dobré praxe“.

Nahoru