Smluvní podmínky objednání svozů

1. ZÁKLADNÍ INFORMACE

1.1. V případě zájmu o předání Vašeho vysloužilého elektrozařízení, přenosných baterií nebo akumulátorů k ekologické likvidaci postupujte dle níže uvedených kroků.

1.2. Odvoz Vašeho vysloužilého elektrozařízení, přenosných baterií nebo akumulátorů a jejich ekologická likvidace je zdarma – objednatel (dále jen „zákazník“) zajišťuje pouze nakládku nebo zabalení a zalepení přepravních krabic. Služba je provozována na území České republiky.

2. ZADÁNÍ OBJEDNÁVKY SVOZU

Podle možností zákazníka a jeho potřeb, je možné vybírat z následujících typů svozů

2.1. ZÁSILKA RE:BALÍK (vše do 10 kg)
2.1.1. Váha zásilky by se měla blížit 10 kg, což je zároveň váha maximální.
2.1.2. Zásilka musí splňovat níže uvedené podmínky:
– minimální rozměr velikosti 14 x 9 cm (válcovitý tvar: 14 x 3 cm); a současně
– maximální rozměr: žádná strana nesmí přesáhnout 35 cm
2.1.3. Zásilka musí být zabalená, zalepená a připravená pro přepravu prostřednictvím služby České pošty a jejích přepravních podmínek.

2.2. BALÍKOVÝ SVOZ (vše do 100 kg)
2.2.1. Váha jednoho balíku musí být minimálně 10 kg.
2.2.2. Zásilka dále musí splňovat níže uvedené podmínky:
Maximální rozměr je pro zásilky (2 x šířka + 2 x výška + délka) < 3 m.
Maximální váha jedné zásilky je 31,5 kg.
Maximální váha všech zásilek je 100 kg.
2.2.3. Krabice musí být zalepená a připravená pro odvoz v pracovní dny mezi 8-18:00 hod.
2.2.4. Svoz je nejčastěji realizován do 24-48 hodin, a to v případě je-li objednávka zadána v pracovních dnech do 15:00 hod.
2.2.5. Balíkové svozy pro skupinu REMA zprostředkovává smluvní partner, kterým je společnost DPD CZ s.r.o. Na jejich infolince +420 225 373 373 je také možné zjistit stav Vaší objednávky (příp. je nutné operátorovi sdělit název firmy a místo odkud se má svážet případně č. reference což je č. REMA objednávky).
2.2.6. U svozu baterií je třeba klást důraz na dobré zabalení a zalepení krabic, tak aby přepravní obal vydržel přepravu. Zásilky nesmí být zabaleny v černé folii, musí mít pravidelný pravoúhlý tvar a nesmí být spojeno více krabic k sobě.

2.3. VOLNĚ LOŽENÉ NAD 100 KG
2.3.1. Volně ložená zařízení nebo zařízení na paletách musí být připravena k nakládce.
2.3.2. Pojem „připravena k nakládce“ znamená, že volně ložená elektrozařízení nebo palety jsou připraveny na nakládací rampě nebo u paty budovy, kde lze zaparkovat svozové vozidlo a jednoduše je naložit.
2.3.3. Elektrozařízení, baterie a akumulátory, které je nutné svážet nebo snášet z několika míst nebo pater nejsou považovány za připravené k nakládce. Dopravce není povinen stěhovat zařízení z větších vzdáleností nebo z pater.
2.3.4. V případě, že potřebujete zařízení vystěhovat, tak nás o této skutečnosti s předstihem informujte. Vystěhování REMA Systém nehradí. V takovémto případě může se souhlasem zákazníka nakládku realizovat posádka svozového vozidla, kdy je za každého pracovníka a každou započatou hodinu nakládky účtováno 500 Kč bez DPH. Nakládka posádkou svozového vozidla je zákazníkem potvrzena do objednávky a je limitována rozměry a váhou sváženého EEZ. Vyhrazujeme si právo nerealizovat nakládku, pokud EEZ nebude svým objemem a váhou odpovídat obvyklým možnostem manipulace dvou pracovníků.
2.3.5. Minimální množství pro tuto objednávku je 100 kg.

2.4. VLASTNÍ ODVOZ BEZ LIMITU
2.4.1. Odvoz na vlastní náklady zákazníka na smluvené sběrné místo. REMA zajistí bezplatné převzetí a ekologickou likvidaci.

2.5. NÁHRADNÍ KRABICE
2.5.1. Objednávka dodání prázdných krabic, které jsou doručeny do pěti pracovních dní.
2.5.2. K dispozici pro vybrané projekty se smluvním vztahem.

2.6. KOMPLETNOST ELEKTROZAŘÍZENÍ VE ZPĚTNÉM ODBĚRU
2.6.1. REMA si vyhrazuje právo v souladu s ust. § 17 odst. 3b) zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností, ve znění pozdějších předpisů nepřevzít elektrozařízení ve zpětném odběru v případě, že z důvodu kontaminace nebo závažného poškození výrobek ohrožuje zdraví osob, které zpětný odběr provádějí, nebo pokud obsahuje přidaný odpad. Nekompletním elektrozařízením se rozumí elektrozařízení bez technologických částí, které jsou podstatné pro jeho klasifikaci jako elekrozařízení.

3. BALENÍ

3.1. BALENÍ TISKOVÝCH KAZET PRO PŘEVZETÍ DO PŘEPRAVY
3.1.1. Tiskové kazety musí být pro přepravu a následnou manipulaci baleny odděleně od ostatních elektrozařízení, baterií a akumulátorů.
3.1.2. Balení do kartonových krabic o velikosti strany maximálně 50x50x50 cm, minimálně třívrstvá vlnitá lepenka. Krabice musí být zajištěny proti otevření, např. přelepeny.
3.1.3. Balení do plastových pytlů o velikosti maximálně 150 litrů a s minimální tloušťkou 80 micronů. Pytle musí být zajištěny proti vysypání.

3.2. BALENÍ SVĚTELNÝCH ZDROJŮ

3.2.1. Světelné zdroje musí být pro přepravu zabaleny tak, aby nemohlo dojít k jejich poškození během přepravy.

3.3. BALENÍ PŘENOSNÝCH BATERIÍ A AKUMULÁTORŮ

3.3.1. Běžné baterie, např. alkalické monočlánky (ZnC, AlMn, ZnAir atp.), není potřeba specificky balit;

3.3.2 U akumulátorů, tj. nabíjecích baterií (Li-Ion, Li-pol, NiMH, Pb, NiCd atp.) je nuté pro přepravu zajistit izolaci jednotlivých kontaktů, nejlépe přelepením lepicí páskou, a zamezení dotyku mezi jednotlivými články, např. ukládáním do vrstev oddělených nevodivým prokladem (např. kartonovou proložkou);

3.3.3. Nabíjecí baterie, články nebo soubor článků musí být označeny jejich chemickým složením pro snadnou identifikaci typu baterie (Li-Ion, Li-pol, NiMH, Pb, NiCd apod.);

3.3.4. Volné místo v přepravním obalu je třeba vyplnit nevodivým a nehořlavým fixačním materiálem tak, aby bylo zabráněno pohybu baterií a akumulátorů. Jako nehořlavý a nevodivý fixační materiál lze akceptovat vermikulit;

3.3.5. Poškozené akumulátory (nafouklé, s poškozeným či chybějícím krytem apod.) je nutné zabalit do nehořlavých přepravních obalů jednotlivě a současně tuto skutečnost sdělit REMA do poznámky v objednávce. Jako nehořlavý obal lze akceptovat plastový sud, případně železný sud s vloženým plastovým pytlem, a vermikulitem. V případě nejasností s balením kontaktujte Provozního oddělení REMA – provoz@rema.cloud, případně 225 988 001;

3.3.6. Vyřazené nepoužité baterie a akumulátory nevybalujte z originálních obalů.

4. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

4.1. Potvrzením těchto Smluvních podmínek objednání svozů zákazník souhlasí se zpracováním svých osobních údajů dle obecných zásad ochrany osobních údajů a souhlasí s využitím a sdílením svých osobních údajů s třetí stranou za účelem realizace objednaného svozu a za účelem marketingových aktivit stimulujících zpětný odběr, případně oddělený sběr výrobků.
4.2. Uvedený souhlas je možné kdykoli omezit nebo odvolat, viz Osobní údaje (GDPR) ve skupině REMA.

5. ÚČINNOST

5.1. Smluvní podmínky ve verzi 2021.01 jsou platné od 18. 3. 2021.

Nahoru