Smluvní podmínky objednání svozů

1. ZÁKLADNÍ INFORMACE

1.1. V případě zájmu o předání Vašeho vysloužilého elektrozařízení, přenosných baterií nebo akumulátorů k ekologické likvidaci postupujte dle níže uvedených kroků.

1.2. Odvoz Vašeho vysloužilého elektrozařízení, přenosných baterií nebo akumulátorů a jejich ekologická likvidace je zdarma – objednatel (dále jen „zákazník“) zajišťuje pouze nakládku nebo zabalení a zalepení přepravních krabic. Služba je provozována na území České republiky.

2. ZADÁNÍ OBJEDNÁVKY SVOZU

Podle možností zákazníka a jeho potřeb, je možné vybírat z následujících typů svozů

2.1. ZÁSILKA RE:BALÍK (vše do 20 kg)
2.1.1. Váha zásilky by se měla blížit 20kg, což je zároveň váha maximální.
2.1.2. Zásilka musí splňovat níže uvedené podmínky:
– minimální rozměr velikosti 15 x 10,5 cm (válcovitý tvar: 15 x 3,5 cm); a současně
– maximální rozměr délky nesmí přesáhnout 240 cm a součet všech tří rozměrů nesmí přesáhnout 300 cm (rozměry balíků nepravidelných tvarů se posuzují obdobně).
2.1.3. Zásilka musí být zabalená, zalepená a připravená pro přepravu prostřednictvím služby České pošty a jejích přepravních podmínek.

2.2. BALÍKOVÝ SVOZ (vše do 150 kg)
2.2.1. Váha jednoho balíku by se měla blížit 50kg, což je zároveň váha maximální.
2.2.2. Zásilka musí splňovat níže uvedené podmínky:
– maximální rozměry 80 cm šířka, 60 cm výška, 200 cm délka; a zároveň 2x výška + 2x šířka; délka musí být menší než 3 m.
2.2.3. Krabice musí být zalepená a připravená pro odvoz v pracovní dny mezi 8-18:00 hod.
2.2.4. Svoz je nejčastěji realizován do 24-48 hodin, a to v případě je-li objednávka zadána v pracovních dnech do 15:00 hod.
2.2.5. Balíkové svozy pro skupinu REMA zprostředkovává smluvní partner, kterým je společnost Geis Parcel CZ s.r.o. Na jejich infolince +420 951 277 777 je také možné zjistit stav Vaší objednávky (příp. je nutné operátorovi sdělit název firmy a místo odkud se má svážet případně č. reference což je č. REMA objednávky).
2.2.6. U svozu baterií je třeba klást důraz na dobré zabalení a zalepení krabic, tak aby přepravní obal vydržel přepravu.

2.3. VOLNĚ LOŽENÉ NAD 150 KG
2.3.1. Volně ložená zařízení nebo zařízení na paletách musí být připravena k nakládce.
2.3.2. Pojem „připravena k nakládce“ znamená, že volně ložená elektrozařízení nebo palety jsou připraveny na nakládací rampě nebo u paty budovy, kde lze zaparkovat svozové vozidlo a jednoduše je naložit.
2.3.3. Elektrozařízení, baterie a akumulátory, které je nutné svážet nebo snášet z několika míst nebo pater nejsou považovány za připravené k nakládce. Dopravce není povinen stěhovat zařízení z větších vzdáleností nebo z pater.
2.3.4. V případě, že potřebujete zařízení vystěhovat, tak nás o této skutečnosti s předstihem informujte. Vystěhování REMA Systém nehradí. V takovémto případě může se souhlasem zákazníka nakládku realizovat posádka svozového vozidla, kdy je za každou započatou hodinu nakládky účtováno 250 Kč bez DPH. Nakládka posádkou svozového vozidla je zákazníkem potvrzena do objednávky a je limitována rozměry a váhou sváženého EEZ. Vyhrazujeme si právo nerealizovat nakládku, pokud EEZ nebude svým objemem a váhou odpovídat obvyklým možnostem manipulace dvou pracovníků.
2.3.5. Minimální množství pro tuto objednávku je 150kg.

2.4. VLASTNÍ ODVOZ BEZ LIMITU
2.4.1. Odvoz na vlastní náklady zákazníka na smluvené sběrné místo. REMA zajistí bezplatné převzetí a ekologickou likvidaci.

2.5. NÁHRADNÍ KRABICE
2.5.1. Objednávka dodání prázdných krabic, které jsou doručeny do pěti pracovních dní.
2.5.2. K dispozici pro vybrané projekty se smluvním vztahem.

2.6. BALENÍ TISKOVÝCH KAZET PRO PŘEVZETÍ DO PŘEPRAVY
Tiskové kazety musí být pro přepravu a následnou manipulaci baleny odděleně od ostatních elektrozařízení, baterií a akumulátorů.
2.6.1. Balení do kartonových krabic o velikosti strany maximálně 50x50x50 cm, minimálně třívrstvá vlnitá lepenka. Krabice musí být zajištěny proti otevření, např. přelepeny.
2.6.2. Balení do plastových pytlů o velikosti maximálně 150 l a s minimální tloušťkou 80 micronů. Pytle musí být zajištěny proti vysypání.

2.7. KOMPLETNOST ELEKTROZAŘÍZENÍ VE ZPĚTNÉM ODBĚRU
2.7.1. REMA si vyhrazuje právo v souladu s ust. § 37k odst. 8) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), nepřevzít elektrozařízení ve zpětném odběru dle § 37g písm. g) zákona o odpadech, které je nekompletní. Nekompletním elektrozařízením se rozumí elektrozařízení bez technologických částí, které jsou podstatné pro jeho klasifikaci.

3. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

3.1. Potvrzením těchto Smluvních podmínek objednání svozů zákazník souhlasí se zpracováním svých osobních údajů dle obecných zásad ochrany osobních údajů a souhlasí s využitím a sdílením svých osobních údajů s třetí stranou za účelem realizace objednaného svozu a za účelem marketingových aktivit stimulujících zpětný odběr, případně oddělený sběr výrobků.
3.2. Uvedený souhlas je možné kdykoli omezit nebo odvolat, viz Osobní údaje (GDPR) ve skupině REMA.

4. ÚČINNOST

4.1. Smluvní podmínky ve verzi 2018.03 jsou platné od 25.5.2018.

Nahoru