Uvádíme na pravou míru matoucí informace TV Nova k projektu Zelená firma

V rámci zachování svého dobrého jména a zároveň dobrého jména svých originálních projektů na sběr vysloužilého elektra a použitých baterií a akumulátorů považuje společnost REMA Systém, a.s. za nutné reagovat na informace odvysílané v reportáži Barbory Divišové z dílny Televize NOVA během hlavní zpravodajské relace večer 28. dubna 2020. Přestože REMA poskytla TV Nova širší a přesnější odpovědi v dané oblasti, autorka v reportáži uvedla naprosto matoucí informace a tím vzbudila pochyby o zcela srozumitelném, transparentním a roky prověřeném fungování jedinečného projektu zaměřeného na ochranu životního prostředí Zelená firma.

V projektu, který funguje již 12 let, je v současné chvíli zapojeno více než 2200 firem. Zapojují se i proto, že téma ochrany životního prostředí a s tím související společenská odpovědnost firem už mnoho let silně rezonuje českou společností. Navíc těchto ekologicky odpovědných firem rok od roku přibývá. A nejen v oblasti třídění a recyklace elektra či baterií a akumulátorů, ale i v rámci samotného principu fungování cirkulární ekonomiky. Zasazují se o úspory energií, omezují spotřebu papíru, kompostují zbytky z kuchyňky, budují kolárny pro své zaměstnance nebo jim dávají možnost správně třídit elektroodpad a použité baterie či akumulátory. Přesně pro tyto ekologicky osvícené firmy je určen projekt Zelená firma. Do projektu je paradoxně zapojena i TV Nova, která projekt hojně využívá a poslední vysloužilé elektrospotřebiče poslali k recyklaci v březnu letošního roku.

POJEM „VEŘEJNÉ/NEVEŘEJNÉ SBĚRNÉ MÍSTO“

V rámci projektu Zelená firma jsou naše sběrná místa v registru Ministerstva životního prostředí (MŽP) veřejná, protože samotní zaměstnanci firem jsou veřejností. Firmy mají své sběrné boxy mnohdy umístěné na místech, kam přicházejí i jejich zákazníci a partneři. Samo MŽP v registru píše, že cílem registru je, aby koncový spotřebitel jednoduše pro sebe nalezl to nejvýhodnější místo, kam vysloužilý elektrospotřebič odevzdat.REMA provozuje nad rámec svých zákonných povinností více než 20 tisíc sběrných mít. Místa takto provozuje 15 let a nikdy se nestalo, že by občan chtěl v Národním divadle odevzdat k recyklaci svou lednici nebo televizi, občan ČR totiž není hlupák a ví, kam se lednice a televize nosí. Pokud bychom použili přirovnání, je to jako kdybychom přišli v plavkách do opery a chtěli si zaplavat. TV Nova přesně tuto absurdní situaci předvedla doslova v přímém přenosu.

Zákon ani vyhláška navíc pojem jakéhosi veřejného či neveřejného sběrného místa nezná. Registr míst zpětného odběru v ČR funguje od roku 2015 a v rámci resortu MŽP od té doby již bylo na toto téma diskutováno několik definic, které se lišily právě tím, co je klíčem k definici „veřejnosti“. Proto není ani pravdivé tvrzení, které v reportáži uvádí mluvčí MŽP Roubíčková, že ministerstvo společnost REMA „už dříve opakovaně vyzývalo k odstranění těchto neveřejných míst z registru“. Je to přesně naopak. Při zahájení fungování Registru míst zpětného odběru REMA sama upozorňovala Ministerstvo životního prostředí na možná rizika a nesrovnalosti s tím spojené.

POKUTA OD MŽP

V reportáži je dále poukazováno na to, že společnost REMA Systém dostala od inspekce životního prostředí pokutu za to, „že nemá sběrná místa tam, kde by je podle udělené licence mít měla“. Pravdou je, že se pokuta historicky váže k období let 2015–2016 a do dnešního dne o ní není ukončený soudní spor. Ministerstvo již zamlčuje, že REMA Systém nejprve podala proti zjištění kontrolního orgánu námitky, MŽP jí na základě toho v průběhu roku 2018 pokutu snížilo, ale REMA Systém ani s tímto verdiktem nesouhlasila a v zákonem stanovené lhůtě podala proti napadenému rozhodnutí MŽP žalobu. Ta v tuto chvíli stále čeká na projednání. REMA Systém v rámci své sběrné sítě disponuje přes 20 000 místy zpětného odběru (údaj z poslední Výroční zprávy zde…). O kvalitě nastavení této sítě svědčí i míra zpětného odběru, což je poměr mezi hmotností sebraného a uvedeného elektrozařízení na trh. Ta za rok 2018 činila 67,3 %, a za rok 2019 ji odhadujeme ve výši kolem 80 %, kdy cílová hodnota je 45, resp. 50 a 55 %. Těchto čísel, která jsou každoročně auditována, nedosahuje žádný jiný kolektivní systém v České republice. Zákonný požadavek zřídit minimálně jedno místo zpětného odběru v každé obci, městském obvodě nebo městské části s počtem více než 2000 obyvatel, kde se nachází prodejna elektrozařízení nebo v nichž jsou elektrozařízení, která uvádí na trh, dodávána konečnému uživateli při prodeji prostřednictvím prostředků komunikace na dálku REMA Systém plní a plnila jej i v roce 2015 a prakticky dnes představuje pouhých 703 obcí. Proto se svého práva REMA domáhá formou žaloby.

Zkušenosti nám říkají, že ve světě médií se nic neděje náhodou. Obzvláště když v souvislostech se vznikem nové odpadové legislativy, resp. pozměňovacími návrhy lobbisté tlačí na regulaci nařízení v jejich ekonomický prospěch. Současně chápeme i tlaky konkurence na omezení naší aktivity, nicméně bychom uvítali férový tržní souboj, a nikoli podobné zmatené výstřely. REMA s více jak 20 000 místy je tou poslední, která by jakkoli chtěla či měla zapotřebí hledat výhody v 703 obcích. To opravdu postrádá veškerý zdravý rozum.

 

Kontakt a další informace:

Pavlína Svobodová, vedoucí oddělení komunikace a marketingu
psvobodova@rema.cloud
tel. č.: 702 220 884

 

Nahoru