Vánoční a povánoční provoz REMA

Vážení partneři, dovolujeme si Vás informovat o tradiční vánoční přestávce kolektivních systémů REMA, která bude probíhat ve dnech 23. 12. 2020 až 3. 1. 2021. Upozorňujeme, že objednávky svozů založené po datu 8. 12. 2020 a objednávky balíků založené po datu 17. 12. 2020 mohou být z technických důvodů na straně smluvních přepravců svezeny až v roce 2021. Plně k dispozici Vám budeme opět od 4. 1. 2021.

Přejeme Vám krásný vánoční čas a šťastný, veselý a úspěšný celý nový rok 2021, a to jak v pracovním, tak i osobním životě. Ať vánoční svátky i první dny nového roku prožijete v klidu a radosti se všemi, které máte rádi. Do nového roku Vám přejeme zejména hodně zdraví a sil na všechno, co s sebou rok 2021 přinese. Za tým REMA vám chceme slíbit, že i nadále budeme pro Vás důvěryhodným partnerem ve všech oblastech, v nichž Vám můžeme být oporou, a že Vám naše služby umožní se maximálně koncentrovat na Vaše podnikání.

Děkujeme Vám všem za podporu a přízeň, bez které bychom nyní nemohli být mezi nejsilnějšími kolektivními systémy v České republice. Spolupráce s Vámi si velmi vážíme a těšíme se na její pokračování v roce 2021.

Vaše REMA

Nahoru