Vyjádření REMA Systém, a.s. k finančnímu daru pro hnutí STAN

Finanční dar pro hnutí STAN byl poskytnut naprosto transparentně a v souladu se zákony

Praha 13. ledna 2022. Společnost REMA Systém, a.s. považuje v rámci aktuálních veřejných diskusí ohledně financování hnutí STAN za zásadní sdělit následující informace.

Při poskytnutí zmíněného daru 200 000,- Kč byla a je si REMA Systém, a.s. vědoma ustanovení zmiňovaného zákona o VUŽ (č. 542/2020 Sb., konkrétně § 46 odst. 3). Transparentně poskytnutý dar hnutí Starostové a nezávislí (STAN) byl proto poskytnut v souladu s tímto ustanovením a REMA Systém, a.s. si je jistá, že k porušení tohoto ani jiného zákona nedošlo.

To konečně potvrdilo i resortní ministerstvo životního prostředí, když poukázalo na to, že kolektivní systémy, jaké provozuje REMA Systém, a.s., se po přechodnou dobu řídí vedle nového zákona platného od roku 2021 ještě i předchozím zákonem o odpadech, který žádná striktní omezení ohledně darů nestanovuje. Podle něj tak poskytnutí daru nebylo a v současnosti není v rozporu se zákonem. REMA Systém, a.s. je samozřejmě připravena ministerstvu při případné avizované kontrole předložit příslušné dokumenty, které to dokladují.

Také samotné hnutí STAN si dar od společnosti REMA Systém, a.s. podle slov svého předsedy Víta Rakušana prověřovalo už minulý rok a neshledalo na něm nic problematického. „REMA není výlučně provozovatelem kolektivního systému, má i jiné obchodní činnosti. Zástupci firmy nás ujistili, že sponzorský dar pochází z těchto jiných příjmů, nikoli z poplatků, a odpovídá tedy požadavkům zákona,“ uvedl V. Rakušan pro média.

REMA Systém, a.s., ani nikdo z jejího vedení, si pak od poskytnutí tohoto daru nic neslibuje a mediálními spekulacemi na toto téma se zabývat nehodlá. Nikdo z vedení firmy také nikdy historicky neměl a v současnosti nemá žádnou majetkovou ani osobní vazbu na pana místopředsedu V. Michalíka (ani případně na jeho rodinu) či nikoho dalšího ze STAN. Při rozhodování o podpoře STAN tak toto vliv rozhodně nemělo a ani nemohlo mít. Jednalo se čistě o rozhodnutí vedení společnosti.

Ohledně dalších informací v médiích týkající se údajného trestního stíhání je politováníhodné, že jsou v tomto kontextu zneužívána už cca dva roky stará a překonaná fakta. Už v září 2019 Nejvyšší státní zastupitelství rozhodlo o zrušení tohoto trestního stíhání a z jeho usnesení vyplynulo, že zahájení trestního stíhání společnosti REMA Systém, a.s. i členů jejího představenstva bylo důkazně nepodložené a nezákonné, a proto bylo zrušeno.

Vzhledem k tomu, že už tehdy bylo trestní stíhání zrušeno, nemá společnost REMA Systém, a.s. žádné informace o tom, zda a jakým způsobem, případně vůči jakým osobám probíhá prověřování ze strany policejního orgánu. Společnost REMA Systém, a.s. ani členové jejích statutárních orgánů (přičemž v médiích zmiňovaný Ing. L. Dušek není členem statutárních orgánů REMA Systém, a.s.) nejsou vyšetřováni, nejsou obviněni a trestní stíhání ve vedené trestní věci se jich netýká.

 

REMA Systém, a.s.

 

Značky:

Nahoru