Výroční zpráva REMA Systém

REMA děkuje všem, kteří v roce 2017 aktivně přispěli k ochraně životního prostředí a předali celkově k recyklaci více než 15 tis. tun elektrozařízení. Nejen tyto informace naleznete v naší Výroční zprávě za rok 2017.

Přejeme Vám příjemné čtení a děkujeme za dosavadní přízeň a spolupráci.

Vaše REMA

Nahoru