Zaměstnanci O2 slavili Den Země. Účastnila se i REMA

Stejně jako vloni uspořádala O2 Czech Republic a.s. u příležitosti Dne Země pro své zaměstnance enviromentální kampaň. Letos byla zaměřená na problematiku plýtvání potravinami a recyklaci. Této čtrnáctidenní interní akce se účastnila i REMA se svým projektem Trash Made. Zaměstnanci O2 si tak mohli prohlédnout kolekci originálních šperků vyrobených z recyklovaných materiálů z vysloužilého elektrozařízení.

O2 se společností REMA spolupracuje i v rámci projektu Zelená firma na podporu recyklace vysloužilého elektra, baterií a akumulátorů. Zaměstnanci O2 mohou elektro a baterie odevzdávat do speciálních boxů přímo na pracovišti. Za celou dobu bezmála dvanáctileté spolupráce O2 s REMA se recyklací, při které se svezlo neuvěřitelných 1.563.662 kg elektrozařízení, ušetřilo 1 036 732,8 kg CO2 ekv. To odpovídá 6.479.570 kilometrům najetých malým benzinovým autem (do obsahu 1,4 l motoru).

O2 Czech Republic a.s. také ve všech svých prodejnách provádí bezúplatně během celé otevírací doby zpětný odběr a oddělený sběr použitých mobilních telefonů, modemů a rovněž telefonů a jiných koncových telekomunikačních zařízení připojitelných k pevné síti – a to bez ohledu na značku a místo prodeje.

Aktivní účast O2 v projektu Zelená firma není zdaleka jedinou aktivitou O2 Czech Republic a.s. na poli ochrany životního prostředí. Dále je O2 od roku 2016 zapojena do osvětového programu Zodpovědná firma, není jí lhostejné, jak se chovají k životnímu prostředí a třídění odpadů už berou jako samozřejmost. O2 své zaměstnance rovněž systematicky vzdělává prostřednictvím e-learningových školení o ochraně životního prostředí a pořádá akce, které podporují jejich ekologické chování a pravidelných interních kampaní zaměřených na oblast ochrany životního prostředí.

Odpovědné chování společností v oblasti životního prostředí je novou hodnotou, kterou zákazníci, obchodní partneři, ale i zaměstnanci jednotlivých firem a institucí začínají v rostoucí míře očekávat.  I proto společnosti prostřednictvím environmentální odpovědnosti usilují o minimální negativní dopad svého podnikání na životní prostředí. Začíná to například snižováním množství odpadu a způsobů jeho recyklace, šetření energiemi, nebo omezení produkce emisí do ovzduší.

Více informací ohledně toho, jak O2 myslí na lidi a přírodu, najdete zde: http://www.o2myslimena.cz

Nahoru