Zelená firma z Brna zachraňuje včely. O firemní úly pečují všichni zaměstnanci, od programátorů po ředitele

České firmy se čím dál více zajímají o ochranu přírody. Již více než 2200 se jich zapojilo do projektu Zelená firma zaměřeného na sběr vysloužilých elektrozařízení. Některé z nich poté své ekologické aktivity ještě rozšířily. Inspirací pro ostatní podniky i jednotlivce může být brněnský EPRIN. Tato technicky zaměřená firma se jako vůbec první společnost svého druhu pustila do chovu vlastních včel. Chce tak zmírnit rapidní úbytek tohoto důležitého opylovacího hmyzu a zároveň i nabízet netradiční a zdravý reklamní předmět ve formě vlastního medu. V neposlední řadě funguje péče o firemní včelstva jako výborný teambuilding.

Jednatel firmy EPRIN Zdeněk Sedlák a jeho včelky.

Současnou společností rezonují témata šetrnosti, ekologie a udržitelnosti čím dál silněji. Podle loňského průzkumu společnosti STEM/MARK o zlepšení životního prostředí přemýšlí 8 z 10 Čechů. Ekologická témata se rovněž čím dál častěji řeší i na půdě firem. Ochrana životního prostředí je ostatně jedním z pilířů takzvané společenské odpovědnosti firem. Podnikatelé a firmy si často uvědomují, že z životního prostředí leccos berou, ať už jsou to suroviny, nebo jen prostor, a chtějí do něj něco vracet či alespoň své působení na něj redukovat na co nejnižší míru. V tom jim poté pomáhají i určité „externí“ projekty. „Před jedenácti lety jsme speciálně pro firmy spustili projekt Zelená firma. Ten je primárně zaměřen na sběr elektroodpadů – firmám nabízíme sběrné boxy na vysloužilá elektrozařízení a poskytujeme jim svozové služby tohoto odpadu. V současné době je v tomto projektu zapojeno přes 2200 firem z celé České republiky,“ uvádí David Vandrovec, generální ředitel společností REMA, které zajišťují v tuzemsku zpětný odběr a recyklaci elektrozařízení, baterií a akumulátorů a solárních panelů.

Zachraňte včely

Jednou z firem, které se do projektu Zelená firma zapojily hned v roce jeho spuštění, je i brněnská společnost EPRIN, přední autorizovaný dodavatel produktů a služeb systémů automatické identifikace, jako jsou čárové kódy, optická technologie, etiketovací štítky a mnoho dalšího. A právě EPRIN je také jednou z firem, které si onen přídomek „zelená“ firma vzaly velmi vážně k srdci a rozhodly se posunout své ekologické aktivity ještě dál než jen ke sběru elektroodpadů. EPRIN tak má na svém kontě již například sázení stromů a ke konci letošního března pak v rámci svého vlastního projektu „Zachraňte včely“ umístil do parku nedaleko svého sídla čtyři včelí úly. Brněnská společnost se tak stala vůbec první technicky zaměřenou firmou, která se může pochlubit vlastními včelstvy.

Na začátku toho všeho však stála idea vyrobit nový, ekologický a nadčasový reklamní předmět pro své obchodní partnery. „Za 25 let našeho podnikání jsme vyrobili mnoho balónků, tašek, kufrů, USB disků, golfových míčků, zapalovačů a baterek. Každému z nás se v garážích určitě povaluje mnoho z těchto předmětů. A tak jsme si řekli, že takto už to dál nepůjde. Chtěli jsme podpořit přírodu a zdraví zákazníka, chtěli jsme vymyslet něco, co bude skutečně nadčasové a co bude symbolizovat to, že vám tento předmět dáváme opravdu od srdce. Tak vznikla myšlenka, že by to mohl být med,“ vysvětluje jednatel firmy EPRIN Zdeněk Sedlák s tím, že právě tato idea se poté rozvinula v celý včelařský projekt. „Již řadu let slýcháme z médií informace o katastrofálním úbytku hmyzu na planetě, oslabení včelstev, jejich nemocech a mnoha dalších úskalích, kterým v moderní době musejí čelit. Rozhodli jsme se tedy, že jim pomůžeme,“ doplňuje Sedlák.

Včelí teambuilding

Další pozitivním aspektem při nápadu chovat včely je podle Sedláka to, že se do včelího projektu zapojila celá řada zaměstnanců firmy. Ti nejenže přidali ruce k dílu, ale také nabídli své vlastní pozemky nebo střechy pro chov dalších včelstev. „Najednou tak máme zapojené nejen zaměstnance, ale i jejich rodiny. Jiné firmy své kolektivy tmelí, my je slepujeme medem,“ říká s úsměvem ředitel firmy s poukázáním na to, že momentem vysazení včel započal pro všech 43 zaměstnanců EPRINu celoroční teambuilding. Vše ve jménu včel, medu, úlů, bzučení, včelaření, opylování, životního prostředí a pomoci naší planetě. „Při této společné aktivitě se skutečně zapojují všichni členové týmu, je jedno zda se jedná o programátora, obchodníka nebo ředitelku,“ dodává.

BEEPRIN

Včelky jsou pro firmu EPRIN rovněž velice zajímavým marketingovým nástrojem, velice dobře pomáhají při komunikaci. Dokonce si anglické slovíčko „bee“ (včela) vtipně předsadili před samotný název firmy. „Systémový integrátor? Systémy automatické identifikace? Automatické aplikátory? Čárové kódy? O podobných věcech jsem v rámci přednášek na různých konferencích mluvil mnohokrát. Lidé skoro usínali. Kolik takových prezentací už slyšeli! Pak jsem promluvil o včelkách a o tom, že chceme naše podnikání vzhledem ke stavu naší planety a životního prostředí vyvážit, najednou se začali probouzet,“ vypráví dále Sedlák své zážitky ze začátku firemního včelaření s tím, že od doby, co mají své včelky, lidé na jeho přednáškách přímo září.

„Mnoho našich činností ve firmě můžeme připodobňovat k včelímu společenství. Chceme být pilní jako včeličky, chtěli bychom tady mít pořádek, stejně jako jej mají včelky v úlu, každá včela má svůj přesný úkol a ví, nejen co má dělat, ale i kdy a proč to má dělat. Chceme, aby se včelí úl stal synonymem naší činnosti,“ přeje si Zdeněk Sedlák.

Česko patří ve včelařství mezi celosvětovou špičku. Včelařů je v zemi asi 52 000, například v Praze chová včely několik stovek lidí. Ideální jsou parky a zahrady, celosvětovým hitem městského včelaření je umísťování včel na balkony či střechy budov.

„Jsme ryze technická firma. A právě proto chceme i v oblasti ekologie být užiteční. Jsme si jisti, že můžeme tímto způsobem naší planetě pomoci. Nejen tím, že budeme chovat včelstva na různých místech České republiky, ale zejména tím, že můžeme být inspirací. Inspirací pro běžné občany, kteří tak mohou začít přemýšlet o podpoře včelstev vlastním včelařením. Klidně třeba i v práci. Tak jako jsme s tím začali my,“ dodává na závěr Zdeněk Sedlák.

„Zelená firma“ EPRIN a spolupráce s REMA Systém

Firma EPRIN je předním autorizovaným dodavatelem produktů a služeb v oblastech automatické identifikace, robotizace, aplikátorů etiket, kamer, RFID, RTLS, tiskáren, snímačů, etiketovacích štítků a mnoho dalšího. Své legislativní povinnosti společnost plní v součinnosti s firmou REMA Systém, která pro EPRIN zabezpečuje efektivní recyklaci odpadů elektrických a elektronických zařízení vzniklých během výroby. Od roku 2008 je EPRIN jednou ze společností zapojených do projektu Zelená firma. Vysloužilé elektrospotřebiče z domácností a baterie tak mohou zaměstnanci jednoduše odkládat do sběrného boxu přímo v prostorách společnosti. Tím jsou nutnosti cesty na speciální místo zpětného odběru podporováni v ekologickém chování a s tím související recyklací, při které se mění odpad na znovu použitelný materiál.

V současné době se projektu účastní více než 2200 firem. Jeho iniciátorem jsou společnosti REMA, které se specializují na organizaci sběru, třídění a recyklaci vysloužilých elektrozařízení, přenosných baterií a akumulátorů v celé České republice.

Nahoru