Co vám projekt přinese

 • Možnost zajištění sběru vysloužilých elektrozařízení i od zaměstnanců.
 • Jednoduchý systém objednání svozů přímo z místa výskytu vysloužilých elektrozařízení a baterií.
 • Automaticky generované potvrzení o ekologické likvidaci.
 • Podpora ve formě informačního plakátu k označení sběrného místa, letáčků pro zaměstnance a možnost využívat logo Zelená firma při komunikaci s veřejností.
 • Možnost velkých sběrových akcí, při kterých mají zaměstnanci firmy možnost odevzdat k recyklaci i velká elektrozařízení. Po skončení akce firma obdrží informační materiály, ze kterých se dozví, jaký vliv na životní prostředí měla jejich sběrná akce. Množství odevzdaného elektroodpadu je převedeno na úsporu materiálu a CO2 ekvivalent.
 • Úsporu financí – odvoz a ekologické zpracování veškerého firemního elektroodpadu, zářivek, baterií, tonerů, CD a DVD včetně nekompletních elektrozařízení zcela zdarma.
 • Úsporu administrativy – svoz probíhá v režimu zpětného odběru výrobku. Firma tak nevede evidenci odpadu, ani ho neuvádí v ročním Hlášení o produkci a nakládání s odpady.
 • Certifikát Zelená firma® deklarující zapojení se do projektu.
 • Právo využívat logo projektu na Vašich propagačních materiálech.
 • Sběrný box do interiéru na drobné elektrospotřebiče, baterie, zářivky, tonery, CD a DVD.

Parametry sběrného boxu

 • Rozměry: V 100 cm x Š 30 cm x H 30 cm
 • Objem: 80 l
 • Materiál: nerezová ocel

Do boxu patří

 • Drobné domácí spotřebiče (mobilní telefony, toustovače, klávesnice, myši a ostatní elektroodpad, který se do sběrného boxu vejde). Baterie, CD, DVD, kompaktní zářivky, tonery. Tonery a kompaktní zářivky je před vhozením do sběrného boxu potřeba zabalit do ochranného obalu a zabránit tak jejich rozbití.

Do sběrného boxu nepatří

 • Diskety, VHS a audiokazety
 • Velká elektrozařízení, která se do boxu nevejdou
Nahoru