Velká sběrová akce projektu Zelená obec

VSA Zelená obec

Obce zapojené do projektu Zelená obec® mají možnost nabídnout občanům i odvoz velkého množství elektroodpadu a přenosných baterií nebo akumulátorů. Spojte nabídku pro obyvatele obce s bezplatnou likvidací obecního elektroodpadu a baterií, šetřete náklady obecního rozpočtu a ukažte všem zodpovědný přístup k životnímu prostředí ve formě měřitelné úspory.

Materiál, který odevzdáte k recyklaci, šetří životní prostředí!

Minimální množství odevzdaných elektrozařízení pro účely VSA je 100 kg a brožuru můžeme vypracovat pouze za uplynulé období.

Obec, která má o  VSA zájem a podaří se ji vysbírat alespoň 9,5 kg elektroodpadu na obyvatele, od nás navíc obdrží potvrzení deklarující, že splnila cíl směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2012/19/EU o elektroodpadech o odpadních elektrických a elektronických zařízeních.

Jak na to:

  • Vyberte si libovolný termín, kdy akci uspořádáte a určete v obci vhodné místo k odkládání elektroodpadu a baterií.
  • S dostatečným předstihem před zahájením akce informujte obyvatele obce. Informační leták ke sběrové akci Vám na vyžádání poskytneme.
  • Po ukončení akce objednejte odvoz nashromážděného elektroodpadu a baterií přes Systém sběru, svozu a zpracování.
  • Po realizaci svozu vyplňte registrační formulář, na základě kterého vám vystavíme informační brožuru, ze které se dozvíte, jaký vliv na životní prostředí měla sběrová akce. Množství odevzdaného elektroodpadu je převedeno na úsporu materiálu a CO2 ekvivalent.

Registrace zájmu o velkou sběrovou akci

V případě zájmu se můžere registrovat se svým požadavkem na realizaci velké sběrové akce.
Budeme Vás kontaktovat.

  Název obce (vyžadováno)

  IČO obce (vyžadováno)

  Počet obyvatel (vyžadováno)

  Preferovaný termíny velké sběrové akce (vyžadováno)

  Kontaktní osoba (vyžadováno)

  Kontaktní telefon

  E-mail (vyžadováno)

  Kontrolní otázka (vyžadováno)

  Souhlasím s podmínkami zpracování osobních údajů fyzických osob ve společnostech REMA

  Nahoru